Jan Terpstra
Lijsbeth Houtsma
Spaarbank Dronrijp
Slagerij Adema - Tzummarum
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Jan Terpstra
Lijsbeth Houtsma
Spaarbank Dronrijp
Slagerij Adema - Tzummarum
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Jan Terpstra
Lijsbeth Houtsma