Geertje Klazes Rienks
Jan Annes Oosterbaan
Doeke Annes Oosterbaan
Trijntje de Vries
Gezin Oosterbaan - Rienks
Luchtfoto Tzummarum
Luchtfoto Tzummarum
Gezin Geert Hogenhuis en Pietje de Haan
Geertje Klazes Rienks
Jan Annes Oosterbaan
Doeke Annes Oosterbaan
Trijntje de Vries
Gezin Oosterbaan - Rienks
Luchtfoto Tzummarum
Luchtfoto Tzummarum
Gezin Geert Hogenhuis en Pietje de Haan
Geertje Klazes Rienks
Jan Annes Oosterbaan