Wijbe Binnema 1921-1948
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen
Kwitantie Douwe Klases Lieuwes 22 oktober 1847.jpg
Herinnering 25 jaar lid CNV Klaas de Haan
CNV 40 jaar Klaas de Haan
Telefoongids 1954
Telefoongids 1954
Telefoongids 1954
Wijbe Binnema 1921-1948
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen
Kwitantie Douwe Klases Lieuwes 22 oktober 1847.jpg
Herinnering 25 jaar lid CNV Klaas de Haan
CNV 40 jaar Klaas de Haan
Telefoongids 1954
Telefoongids 1954
Telefoongids 1954
Wijbe Binnema 1921-1948
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen