CNV 40 jaar Klaas de Haan
Bescherming Bevolking Klaas de Haan
Rekening C.J. Tjessinga
Oorkonde J Wassenaar Orde Oranje Nassau Brons 16-09-1949.jpg
Uitnodiging inwijding Ned. Herv. Kerk
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen
Kwitantie Douwe Klases Lieuwes 22 oktober 1847.jpg
Herinnering 25 jaar lid CNV Klaas de Haan
CNV 40 jaar Klaas de Haan
Bescherming Bevolking Klaas de Haan
Rekening C.J. Tjessinga
Oorkonde J Wassenaar Orde Oranje Nassau Brons 16-09-1949.jpg
Uitnodiging inwijding Ned. Herv. Kerk
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen
Kwitantie Douwe Klases Lieuwes 22 oktober 1847.jpg
Herinnering 25 jaar lid CNV Klaas de Haan
CNV 40 jaar Klaas de Haan
Bescherming Bevolking Klaas de Haan