Openbare Lagere School omsteeks 1915
Groep jonge vrouwen
Versierdewagen tijdens (dorps)feest
Geertje Faber-Zwart met Gepje en Klaaske
Huwelijk Joostema-Faber en Faber-de Groot
Gezin De Vries - Haarsma
Echtpaar Faber - Greevelink
Gezin Sijbren Stapert en Renske Boersma
Openbare Lagere School omsteeks 1915
Groep jonge vrouwen
Versierdewagen tijdens (dorps)feest
Geertje Faber-Zwart met Gepje en Klaaske
Huwelijk Joostema-Faber en Faber-de Groot
Gezin De Vries - Haarsma
Echtpaar Faber - Greevelink
Gezin Sijbren Stapert en Renske Boersma
Openbare Lagere School omsteeks 1915
Groep jonge vrouwen