Nota J.A. Zoethout 1921
IJsbaan St. Jacobiparochie
IJsbaan St. Jacobiparochie
Trouwdag Hogerhuis - Haima
Trouwdag Hogerhuis - Haima
Johannes Sipma (1845-1931)
Johannes Sipma (1845-1931) #1.JPG
Tjipke Pasma (1848-1936)
Bregtje Jepma (1879)
IJsbrand Jepma (1887)
Kinderen Posthuma - Pasma
Wiepkje Pasma (1883)
Jan Pasma en Bregtje Jepma
LABO bus met reisgezelschap
BABO (Bildtse Auto Bus Onderneming)
Harmen Blanksma
Cornelis van der Laan en Sipkje Haima
Tweeling Sipkje en IJtsche Haima
Harmen Blanksma en Hieke Haima (Tzummarum)
Cornelis Haima en Antje Okkinga (Tzummarum)
Cornelis Haima en Antje Okkinga (Tzummarum)
Gezin Bleeker - Haitsma
Gatze en Hiltje Bleeker.jpg
Janke Bleeker - Haitsma en Hiltje
Hiltje en Jelle Bleeker
Hiltje Bleeker
Rouwbrief Grietje Wissing (Dronrijp)
Jan Wissing en Anna Catharina Mollema (Tzummarum)
Rodenhuis - Douma - Bleeker - Bandsma
Tjeerd Zwager Jantje Winsemius
Familie Westra - Hibma
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Rients van der Zee (1871-1973)
Sijbe Buren en Sijtske Palma 1946.jpg
Rients van der Zee (1871-1973)
Familie Sijbesma - Kieviet
Lijsbeth Kieviet (1860 - 1944)
Trijntje Noorda - Koning en dochter Jansje
Trijntje Koning en Jelte Cornelis Noorda
Gezin ds. Johannes Pot en Marij Jane Vethake
Gezin Klaas Meerstra en Antje Brouwer
Lieuwe Tjeerds Heeringa (1876-1962) - Tzummarum
Sijke Kuiken (1885-1941) - St. Jacobiparochie
Froukje Dijkstra en Harmen Jans Heeringa - Tzummarum
Jan Harmens Heeringa (1883-1960) - Tzummarum
Froukje Heeringa - Dijkstra en Grietje Heeringa
Johannes van der Brug (1893-1973) - Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
SPAR-winkel Oosterbierum
Jan Terpstra
Lijsbeth Houtsma
Spaarbank Dronrijp
Slagerij Adema - Tzummarum
Reinder Klazes Nouta (Oosterbierum)
Doeke Oosterbaan en Geertje Rienks
Geertje Rienks (1852-1934)
Gezing Hoogenhuis - de Haan (Tzummarum)
Boerderij Nammensma Oosterbierum
Klaas de Vries en Froukje Visser (Oosterbierum)
D. de Vries (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Wijtse de Vries en Jan Visser (Oosterbierum)
Jelle van der Veen en Daniël Jellesma (Oosterbierum)
Nog in bewerking (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Klaas de Vries (Oosterbierum)
Gezin Jelle van der Veen en Liefke Jellesma (Oosterbierum)
In bewerking (Oosterbierum)
Harm de Vries en Alie Dijkstra (Oosterbierum)
Arjen Hoekstra en Trijntje Stellingwerf (Oosterbierum)
Bote Ourensma en Froukje Visser
Gezin Samme Talsma en Dieuwke Talsma
Tramkaartje N.T.M.
Rouwkaart Tijmen Reitsma 1864-1958
Brechtje Talsma - Statema
Echtpaar Feitse Talsma en Bregtje Statema
Echtpaar Hoekstra - van der Ploeg
Echtpaar Hoekstra - de Vries
Gezin Hoekstra - Hofman
Ondertrouw Dirk Hoekstra en Renske van der Ploeg
Cornelsi Hoekstra
Echtpaar Hoekstra - Hofman
Klaasje en Dirk Hoekstra
Dirk, Klaasje en Renske Hoekstra
Ale Hoekstra
Ondertrouw Ale Hoekstra en Geertje Struiksma
Cornelis Hoekstra
Ale Hoekstra
Pietje Hoekstra (1910)
Gezin Bakker - Hibma (Sexbierum)
Naambord fa. J.B. van Manen
Jacob Bernardus van Manen 1888-1963
ds. Jan Schelhaas
Gezin Schelhaas - Slingenberg
Hendrik Pols
Hendrik Pols en Hijlkje Travaille
kinderen van Sijbe Travaille en Geeske Mollema
Geeske Mollema (1881-1942)
Sijke Travaille
Sijbe Travaille
Gerformeerde Jongelingsvereniging Oosterbierum
Jetze en zoon Hendrik de Jong
Jaap Nouta - Oosterbierum
Sijbren van der Veen - Oosterbierum
Sijbren van der Veen omstreeks 1930.JPG
Sijbren van der Veen - Oosterbierum
Wed. B. Meina - Oosterbierum
B.S. Meina - Oosterbierum
Broers Pieter en Johannes Glazema
Pieter Glazema en Pieter Andela
Johannes Glazema en Aafje Dijkstra
Schildersbedrijf Glazema - Arum
Schildersbedrijf Glazema - Arum
Rouwkaart Pietje Scheltema
Rouwkaart Sjoerd Postuma
Luchtfoto Tzummarum
Luchtfoto Tzummarum
Gezin Geert Hogenhuis en Pietje de Haan
Geertje Klazes Rienks
Jan Annes Oosterbaan
Doeke Annes Oosterbaan
Trijntje de Vries
Gezin Oosterbaan - Rienks
Echtpaar Oosterbaan - Dijkstra
Klaas Oosterbaan
Jetske Dijkstra
Klaas Oosterbaan
Jetske Dijkstra
Heerke de Vegt en Harmke Postuma
Heerke de Vegt en Harmke Postuma
Harmke Postuma (1927 - 1998)
Harmke Postuma (1927 - 1998)
Rinze Postuma (1842-1931)
Harmke Postuma (1927 - 1998)
Schelte Scheltema en dochter Marijke
Pietje Arjens Postuma-Scheltema #13 foto gemaakt door S Postuma.jpg
Sjoerd Postuma en Pietje Arjens Scheltema
Sjoerd Postuma (1875 - 1934)
Pietje Arjens Postuma-Scheltema met Arjen en Martje
Arjen Postuma (1902 - 1973)
Arjen Postuma (1902 - 1973)
Sjoerd Postuma en Pietje Arjen Scheltema
Pietje Arjens Postuma-Scheltema
Muziekkorps Sexbierum
Geertje Postuma (1914 - 1996)
Arjen en Martje Postuma
Hendrikje Dijkstra (1875 - 1941)
Jan Roelof Dijkstra (1869 - 1942)
Kinderen Jan Dijkstra en Hendrikje Dijkstra
Zuiverlfabriek Sexbierum directeurswoning
Zuivelfabriek Sexbierum
Zuivelfabriek Sexbierum #01.JPG
Zuiverlfabriek Sexbierum directeurswoning
Rijtuig Werkspoor
NFLS locomotief
NFLS bagagewagen
NFLS rijtuig
Post- en bagagewagen
Opdooitrein LABO-express
Laad- en losplaats voor treinwagons
Station NFLS Tzummarum
Station NFLS Tzummarum
Station NFLS Tzummarum
NTM locomotief Tzummarum
NFLS plaatsbewijzen
69-Tzummarum-Stiens-14-05-1936-laatste-trein
68-Firdgummerlaan-mei-1976
59-St-Jacobiparochie-1906
58-Koudeweg-01-07-1978
57-St-Anneparochie-station-1903
56-Vrouwenparochie-1907
55-Vrouwbuurstermolen-station-maart-1973
54-Stiens-30-06-1947
53-Stiens-28-02-1997-laatste-personentrein
52-Stiens-30-04-1970-excursietrein
51-Stiens-17-08-1927
50-Stiens-17-08-1927
49-Stiens-27-06-1934
48-Stiens-27-06-1934
47-Stiens-22-04-1901-eerste-rit-Stiens-Ferwerd
46-Stiens-station-22-4-1901-opening-Steins-Ferwerd
45-Stiens-station-1910
44-Stiens-28-08-1978-loodsen-werkplaatsen
43-Stiens-11-04-1992-NVBS-excursie
42-Finkum-13-08-1978
41-Finkum-1927-Baanpersoneel
40-Finkum-02-02-1973
39-Hijum-09-01-1973
38-Hallum-20-06-1927
37-Hallum-1934
36-Marrum-18-07-1977
33-Ferwerd-07-11-1972
32-Blija-02-02-1973-vanuit-locomotief
31-Holwerd-november-1972
30-Holwerd-1925
29-Ternaard-station-1915
28-Hantum-1925
27-Hantum-29-06-1936
26-Dokkum-Aalsum-1928-trein-uit-Anjum
25-Dokkum-1928-trein-uit-Anjum
24-Dokkum-Aalsum-1902
23-Dokkum-1930
22-Dokkum-Aalsum-12-10-1973
21-Metslawier-station-afwijkend-type
20-Morra-Lioenssens-ca1915
19-Aanleg-Metslawier-Anjum-1913
18-Oosterbierum-Sexbierum-1926
17-Sexbierum-Pietersbierum-1905
16-Koninklijke-trein-27-09-1905-Sexbierum-Pietersbierum
Station NFLS Sexbierum - Pieterbierum
Station NFLS Wijnaldum
Station NFLS Midlum - Herbaijum
NFLS Wachterswoning Koetille
Groederentrein onder Britsum
Goederentrein onder Cornjum
Station NFLS Jelsum
Goederentrein nabij Stiens
Halte NFLS Leeuwarden
Goederentrein NTM door Wier
Goederentrein NTM door Wier
Goederentrein door Berlikum
Goederentrein door Berlikum
Goederentrein door Beetgumermolen
Halte NFLS Franeker - Tzummarum
Eerste trein NFLS in Tzummarum
Echtpaar Van der Veen - Van Aalst
Schip Pieterdina later Oetsina
Oetsina Deelstra
Trijntje Ruth (1866-1902)
Sophia Bewie (1825-1910)
Geert Bewie (1891-1979)
Geert Bewie (1891-1979)
Geert Bewie (1891-1979)
Geertruida Cornelia Riemens
Personeel van de NTM locatie Drachten
Eelke Bewie (1893-1963)
Eelke Bewie (1893-1963)
Broers Geert en Gerben van der Veen
Broers Geert en Gerben van der Veen
Oetsina Deelstra
Oetsina Deelstra
Familie Van der Veen - Bewie
Sophia Bewie (1871-1967)
Visvliet met aak van de Bewie's
Pietje Bewie met dochters
Visvliet met aak van de Bewie's
Geert Bewie (1891-1979)
Sophia Bewie (1871-1967)
Bewoners Bumahûs Anjum schoolbezoek
Geert Bewie (1891-1979) Bumahûs - Anjum
Geert Bewie (1865 - 1940)
Geert Bewie (1865 - 1940)
Geert Bewie (1891-1979)
Vader en zoon Geert en Geert Bewie
Onbekende personen zeedijk
Familie Wietsma
Rients en Jan Wietsma
Haringboot
Gemaal Roptazijl
Bekendmaking opname evacué
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Haringboot BAR-61
Bonnema - Gongeraal
Gemeentehuis Barradeel
Gemeentehuis Barradeel
Gemeentekaart Barradeel
Brandweerauto Gemeente Barradeel
Brandweerauto Gemeente Barradeel
Bakker Offinga - Oosterbierum
Bakker Offinga - Oosterbierum
Kinderen Willem en Sijke Travaille
Bakkerij Offinga - Oosterbierum
Bakkerij Offinga - Oosterbierum
Gezin Zwart - Tigchelaar
Kinderen Zwart
Trijntje Zwart-Reinalda met kinderen
Dooitze Zwart
Dooitze Zwart
Jantje Menzes van Marsum
Echtpaar Zwart - Veenstra
Echtpaar Andringa - Bergstra
Echtpaar Terpstra - Zwart
Hoarnestreek 12 Pietersbierum
Echtpaar Zwart - Munniksma
Kinderen Wiersma
Echtpaar Douma - Wiersma
Eeke Vellinga - van Marsum en dochters
Echtpaar Wiersma - Reinalda
Echtpaar Vellinga - Van Marsum
Kornelis (Kees) 1871-1954
Broers Kornelis en Jan Siderius
Gezin Klaver - Algra
Gezin Algra - Boonstra
Douwe Algra
Janke Boonstra
Pietje Broers Roorda
Pietje Broers Roorda
Echtpaar De Haan - Algra
Echtpaar Nutma - Algra
Eelke Douwes Algra 1854-1914
Echtpaar Eelke Algra en Ynskje van der Meulen
Echtpaar Klaas Haarsma en Pietje Algra
Pier Sijbrens Stapert met kleinzoon
Pier Sijbrens Stapert
Maaike Piers Elzinga
Haringboot BAR 57
Haringboot BAR 56
Haringboot BAR 57
Haringboot BAR 38
Haringboot BAR 55
Haringboot BAR 13
Haringboot BAR 6
Briefkaart overlijden Hiltje Zuidema
Briefkaart overlijden Hiltje Zuidema
Smederij Piet Keuning - Tzummarum
Treinstaion Ferwerd
Spoorwegtracé bij Ferwerd
Spoorwegtracé bij Blija
Treinstation Holwerd
Treinstation Ternaard
Treinstation Hantum
Treinstation Hantum
Spoorwegtracé Dokkum - Aalzum
Treinstation Dokkum
Treinstation Dokkum
Treinstation Dokkum
Spoorwegtracé Dokkum - Aalsum
Treinstation Metslawier
Treinstation Morra - Lioenssens
Spoorwegtracé Mestlawier - Anjum
Spoorwegtracé bij Oosterbierum
Spoorwegtracé Sexbierum - Pietersbierum
Diesellocomotief bij Holwerd
Koninklijke trein NFLS 1905
Treinstation Sexbierum - Pietersbierum 1912
Treinstation Midlum - Herbaijum
Treinstation Wijnaldum
Goederentrein bij Britsum
Wachterswoning trein Stiens - Harlingen
Goederentrein Cornjum
Treinstation Jelsum
Halte trein Leeuwarden
Trein bij Stiens
Goederentrein Wier
Spoortraject Wier
Goederentrein Berlikum
Goederentrein Beetgumermolen
Spoortraject Berlikum
Halte spoorlij Franeker - Tzummarum
Passagierstrein Tzummarum
Pietersbierum Rederijkerskamer Ons Genoegen
Pietersbierum echtpaar Lettinga - De Jong
Pietersbierum echtpaar Lettinga - De Jong
Durk Bouma (zeedijk)
Durk Bouma
Geart en Pietje Andringa
Koehool boerderij Andringa
Broer en zus Bonnema
Slachte nummer 1
Familie Bonnema
Woningen aan de zeedijk
Echtpaar Boomstra
Gezin ds. Gerrit Cazemier
Nota J.A. Zoethout 1921
IJsbaan St. Jacobiparochie
IJsbaan St. Jacobiparochie
Trouwdag Hogerhuis - Haima
Trouwdag Hogerhuis - Haima
Johannes Sipma (1845-1931)
Johannes Sipma (1845-1931) #1.JPG
Tjipke Pasma (1848-1936)
Bregtje Jepma (1879)
IJsbrand Jepma (1887)