Jacob Ulbes Wassenaar
Jacob ulbes Wassenaar
Christelijke Lagere School (omstreeks 1906)
Christelijke Lagere School (1925)
Christelijke Lagere School (omstreeks 1905)
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Dameselftal bij internationaal vrouwen voetbaltoernooi in Gramsbergen 2011.jpg
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Gezin Anne Miedema en Neeltje Vis
Anne Miedema en Neeltje Vis
Sijbe Travaille en Sijtske Heins Groeneveld
Hermana net voor sloop
Hermana net voor sloop
Hermana net voor sloop
Tjeerd, Aafke en Sipke Miedema
Kaphamer gebruikt bij herbouw Ned. Herv. kerk
Legerkist vader en zoon Hoekstra
Akke en Gorrit Smidts
Akke en Gorrit Smidts
Rouwbrief Pieter de Swart
Rouwbrief Jan de Swart
Rouwbrief Aafke Haijma
Sipke Miedema en Sije Smidts
Rouwbrief Jarig Dirk Wetterauw
Hermanawei - Oosteinde
Hermanwei - Oosteinde
Meinardswei - Voorstraat
Meinardswei - met kiosk
Tsjerkestrjitte
Meinardswei - Dorpstraat
Tilledyk - Gereformeerde kerk en pastorie
Stasjonstrjitte - Spoorstraat
Ferniawei - pastorie
Ferniawei - pastorie
Tilledyk
Tsjerkestrjitte
Ferniawei (Westeinde)
Ferniawei
Langedyk
Tilledyk - Gereformeerde kerk
Kleuterschool - P.B. Winsemiusstrjitte
Groeten uit Minnertsga
Herbouw Nederlands Hervormde kerk
Brand Nederlands Hervormde kerk
Herbouw Nederlands Hervormde kerk
Brand boerderij familie Tuinhof aan de Tilledyk
Zicht op herbouw Nederlands Hervormde kerk
Brand Nederlands Hervomde kerk
Herbouw Nederlands Hervormde kerk
Brand Nederlands Hervormde kerk
Brand Nederlands Hervormde kerk
Meinardswei
Broers en zus Miedema
Jan Bleeker en Aafke Miedema
Jan Bleeker en Aafke Miedema
Familie Bloembergen - van Mourik
Rinske Drent (1845-1930)
Pieter Hendrikus Johannes van Mourik (1835-1904)
Rinske Drent met haar broers Jan en Albert
Renske Drent (1845-1930)
Akke Haima (1865-1921)
Meinardswei
Meinardswei - Hermanawei
Meinardswei
H-kerk omstreeks 1930.jpg
Meinardswei
Meindarswei
Hege Buorren
Meinardswei - Nederlands Hervormde kerk
Meinardswei
Hege Buorren
Rein Faber (1918-1987)
Voetbalvereniging Minnertsga (VVM)
Ferniawei
Hermanawei
LABO bus B-31367
LABO bussen Leeuwarden
LABO reiswagen
Plaatsbewijs LABO
Plaatsbewijs LABO
LABO bus
Plaatsbewijs LABO
Programma kerkconcert Martini kerk Franeker
Programma Grote kerk Harlingen
Brand Nederlands Hervormde kerk 1947
Boerderij Tuinhof - afgebrand 1947
Aafke de Groot en Eke Dijkstra
Hervormde kerk
Dorps- schoolfeest op de Kamp
Gracht boerderij Hermana
Gracht boerderij Hermana
Gracht boerderij Hermana
Gracht boerderij Hermana
Gracht boerderij Hermana
Gracht boerderij Hermana
Gracht boerderij Hermana
Tekening Hervormde kerk
Langedyk
S. R. Faberstrjitte
Tsjillen
S.R. Faberstrjitte
S. R. Faberstrjitte
Predikant ds. Siemen van der Wal
Toneelvereniging Yn in oare wrâld
Sixma van Andla-state
Tsjillen
Skoalstrjitte - Hermanawei
Rispinge
Rispinge
Combine Bekius
Leendert Bekius - Tsjillen
Dorswerkzzamheden Miedleane
Aardappelen rooien
Tsjillen 14
Nederlands Hervormde kerk
Coöperatieve Centrale Landbouw Boekhouding
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Raiffeisenbank (later RABO)
Toren Meinardskerk
Majorettes Chr. Muziekvereniging Oranje
Dorpsfeest bakkerswinkel
Winnaars 108e Bondspartij kaatsen
Hermanawei
Hege Buorren
Meisje op podium
Dorpsfeest september 1990
Dansgroep Frysk kostuum
Muziekkorps Oranje
Loket postkantoor Van der Schaaf
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereninging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Fotonummer: 5620. Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Nederlands Hervormde kerk
Dorpstraat - Meinardswei
Nederlands Hervormde kerk Meinardswei
Nederlands Hervormde kerk
Groeten uit Minnertsga
Groeten uit Minnertsga
Groeten uit Minnertsga
Groeten uit Minnertsga
Nederlands Hervormde kerk
Nederlands Hervormde kerk
Meinardswei zicht op havenkom en toren kerk
Meinardswei zicht op toren kerk
Meinardswei zicht op toren kerk en vaart
Hermanawei - timmerbedrijf Bloembergen
Hege Buorren - Scheltingawei
Meinardswei
Stasjonstrjitte Brouwers boerderij.jpg
Meinardswei later VIVO winkel.jpg
Meinardswei Hoofdstraat.jpg
Dorpsfeest / Openluchtspel Inname van Den Briel
Dorpsfeest / Openluchtspel Inname van Den Briel
Dorpsfeest / Openluchtspel Inname van Den Briel
Dorpsfeest / Openluchtspel Inname van Den Briel
Stasjonstrjitte
Havenstrjitte - feest
Meinardswei feest versierde wagens omstreeks 1920 - 1930.jpg
Langedyk
Meinardswei
Meinardswei - Dorpsstraat
Wandtegel LABO 1989
Wandtegel gemeentewapen Barradeel
Meinardswei (Voorstreek)
Ferniawei - oude Hervormde pastorie
Vaart achter Tilledyk
Meinardswei - vroeger Voorstreek
Kerkinterieur Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)
Tilledyk Gereformeerde kerk en schoolhuis.jpg
Tilledyk - Gereformeerde kerk en pastorie
Tilledyk (Bosdijk) - Gereformeerde kerk
Inschrijving veilinggebouw 1926 aannemer J. S. Helder
Inschrijving veilinggebouw 1926 J. D. Wetterauw
Inschrijving veilinggebouw 1926 G. Bloembergen
Wandbord Ned. Herv. kerk
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Voetbalvereniging Minnertsga
Gereformeerde kerk
Hermanawei vanaf Mooie Paal links voor bebouwde kom (Jensma)
Meinardswei zicht op muziektent en toren
Voorstreek - Meinardswei
Meinardswei - Voorstreek
Tilledyk zicht op de tillebrug
Station Noord Friesche Lokaal spoorwegmaatschappij (NFLS)
Poldermolen De Twee Wegen
Hoek Tsjillen - Tilledyk
Zicht op spoortrace Stasjonstrjitte
Eksterlust - Kromme Leane
Woning (onbekend)
Pentekening Hege Buorren zicht op kerk
Bevrijding Canadese tank
Auto Johannes Hannema
Boerderij Sixma
Station Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij
Havenstrjitte - Tilledyk
Tilledyk
Pastorie Nederlands Hervormde Kerk - Ferniawei
Hermanahiem
Voetbalvereniging Minnertsga
Sikke de Groot en Hijlkje Mollema
Sikke de Groot (1881-1974)
Sikke de Groot (1881-1974)
Petronella van der Brug (1906 - 1990)
Rouwbrief Akke de Groot (1875-1956)
Rouwbrief Arjen Steensma (1887-1956)
Rouwbrief Hijlkje Mollema (1884-1960)
Rouwbrief Sikke Marra (1880-1958)
Rouwbrief Geertje de Groot (1877-1939)
Rouwbrief Sijke Mollema - Elsinga (1934)
Rouwbrief Baukje Siegersma - Mollema (1959)
Rouwbrief Gerben H Meersma (1871-1952)
Rouwbrief Geeske Mollema
Hermanawei
Hermanawei
Hermanawei
Meinardswei
Meinardswei
Hearewei 25
Hermanawei zicht op Meinardswei
Meinardswei
Meinardswei
Hermanawei zicht op Meinardswei
Meinardswei
Hervormde kerk (later Meinardskerk)
Meinardskerk
Meinardswei
Meinardswei - Hoofdstraat
Ferniawei
Tsjillen
Langedyk
Hege Buorren
Hege Buorren
Hege Buorren
Den Briel - versierde wagen Koppelstok
Panorama Meinardswei - Ferniawei
Langedyk
Hermanawei
Ferniawei - Tilledyk - Flapbrug
Meinardswei zicht op Tsjillen
Tsjillen 1925 - 1930
Knapen- en jongelingsvereniging (onbekend)
School (onbekend)
Christelijk Fanfarecorps Oranje 1920
Gardeniers bij pastorie - Ferniawei
Gezin Lelia - Groeneveld
Zondagmiddag uitgaan kerk
Dorpsfeest september 1980
Trijntje Posthumus en Antje Miedema
Antje Nagel - Miedema - Scheltingawei 2
Tjessingawei 1 - Boerderij Groot Orxma
Kaars met opdruk
Fokje de Bildt (1900-2002)
Fokje de Bildt (1900-2002)
Fokje de Bildt (1900-2002)
Antje Miedema (1934-1991)
Cornelis Nagel (1933-1997)
Jan Kramer (1895-1996)
Rikje Miedema - Vogel (1904-1987)
Doopkaart Cornelis Nagel (1933-1997)
Doopkaart Cornelis Nagel (1933-1997) (2).jpg
Rouwkaart Rikje Miedema - Vogel
Gereformeerde kerk
NFLS station Stasjonstrjitte
Schoolfeest Openbare Lagere School
Jannigje Vogel - de Jong
Ale Hiddema en Janke Koopmans
Minnertsgaasters op de Hermanawei
Tilledyk
Hermanawei - garage Kerlien
Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)
Zicht op Gereformeerde kerk
Lytse Buorren nummer 13 (blauwhûs)
Vrienden Nagel - Van der Schaar - onbekend
Cornelis Nagel Antje Miedema.jpg
Antje Miedema (1934-1991)
Bedankbrief N.C.G.O.V.
Maaike Brouwer (1874-1949)
Jelle Hoekstra (1875-1947)
Jelle Hoekstra en Maaike Brouwer
Jelle Hoekstra - Jantje Hoekstra - Maaike Brouwer
Jantje Miedema-Bakker en Antje Hoekstra-Miedema
Hendrik Hoekstra en Antje Miedema
Hendrik Hoekstra en Antje Miedema
Antje Bakker - Hogerhuis (1845-1933)
Hogerhuis - Miedema - Bakker
Sææske Miedema - Hiddema
Jippe Miedema
Jippe Miedema
Jantje Hoekstra en Jan Dijkstra
Simon Miedema (1871-1944)
Tjitske (Jessie) Wetterauw
Wandtegel Minnertsga Ned. Herv. Kerk
Rouwkaart Grietje Kamstra (1882-1957)
Rouwkaart Jacob Appelhof (1879-1960)
Rouwkaart Tettje Kamstra (1885-1964)
Rouwkaart Reinder Renzes (1854-1940)
Ondertrouwkaart Johannes Krotje - Hesseltje Kamstra
Rouwkaart Hesseltje Kamstra (1889-1963)
Jacob Appelhof (1879-1960)
Grietje Kamstra (1882-1957)
Hesseltje Kamstra (1889-1963)
Reinder Kamstra (1854-1940)
Rouwkaart Aafke Kamstra - Ennema
Trouwkaart Jan Kamstra en Aafke Ennema
Persoonsbewijs Tjerk Ennema (1891)
Kinderen van Jan Kamstra en Aafke Ennema
Echtpaar Jan Kamstra en Aafke Ennema
Schildersbedrijf Outger Terpstra
Reclame asbak
Reclame asbak
Johannes Vogel (1876-1941)
Auke Noordstra - laden suikerbieten
A. Vrieswijk - transportbedrijf
Fa. Vrieswijk
Firma Vrieswijk
Auke Noordstra (1937-1999)
Jaantje Hager (1891-1977)
Sjouke Kuipers (1892-1926)
Bestuur VVM 1980
Opening nieuwe kleedgelegenheid en kantine aan de "Sportfinne"
Hein Joostema - Hege Buorren
Simon Helder (1920)
Jacob Simons Helder (1890-1972)
Gezin Jacob Simons Helder en Namkje de Vries
Boerderij - Stasjonstrjitte
Boerderij - Stasjonstrjitte
Boerderij - Stasjonstrjitte
Boerderij - Stasjonstrjitte
Boerderij - Stasjonstrjitte
Boerderij - Stasjonstrjitte
Boerderij - Stasjonstrjitte
Van Dijk's Bazar
Schildersbedrijf Terpstra
J. Reitsma
Fa. Chr. Schotanus
Rinze de Valk (1874-1948)
Douwe de Valk
Maartje de Jong
Rinze de Valk
Rinze de Valk
Gezin De Valk - De Jong
Acte van lidmaatschap Onderlinge hulp
Uittreksel burgelijke stand Gatze de Valk
Trouwbrief Rinze de Valk en IJtje Boomsma
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Sloop oude kleuterschool/bibliotheek
Winter 1985 Hermanawei
Winter 1985 - Lytse Buorren - Tsjillen
Winter 1985 Hermanawei - Vikarijbuorren
Winter 1985 - Scheltingawei - Rispinge
Winter 1985 - Hege Buorren
Winter 1985 Tsjillen - Tilledyk
Winter 1985 - Meinardswei
Winter 1985 Tsjillen
Winter 1985 Tsjerkestrjitte - Skoalstrjitte
Winter 1985 - Meinardswei - Ferniawei
IJsbaan eerste keer in gebruik
IJsbaan eerste keer in gebruik
Trijntje Jukema - Westra en Fokje de Vries - Dokter
Jentje Kooistra (1915-1993)
Albertje de Jong (1912-2001)
FRAM 10 rittenkaart 1972
Ds. Jan Douwes (1900-1976)
Ds. Jan Douwes (1900-1976)
Ds. Gerrit Taverne
Ds. S. M. Flesch
Ds. Hendrik Lokhorst
Ds. Sjouke Kalma
Ds. E. Moet
Ds. E. Kropveld
Ds. T. Dalhuijzen
Ds. W.F. van Brussel
Ds. G. Doornik
Ds. E. Haverkamp
Ds. J. Sienstra
Ds. J. Brinkman
Ds. B. van Belzen
Ds. K. Eijkelenboom
Ds. G. F. Heeneman
Ds. J. Veenstra
Ds. Siemen van der Wal
Ds. M. Klomp
Ds. G. Brouwer
Ds. D. Postma
Ds. W.J. Fokkens
Welpen MVV
Hermanawei 1
Tilledyk
Kaatspartuur
Tilledyk
Tilledyk
Kerkinterieur Hervormde kerk
Hermanawei
P.B. Winsemiusstrjitte en Skoalstrjitte
Fjildleane
Sportvelden en Miedleane
P.B. Winsemiusstrjitte en Skoalstrjitte
Vikarijbuorren vanaf toren
Hoarnestreek 9
Hoarnestreek 9
Hervormde kerk voor 1938
Meinardswei 6
Meinardswei 30
P.B. Winsemiusstrjitte 20
Meinardswei 78
W. Binnemaleane 14
W. Binnemaleane 14
W. Binnemaleane 14
Miedleane 5
Miedleane 5
Miedleane 5
Miedleane 7
Hermanawei 27
Hermanawei 27
Hermanawei 27
Hermanawei 27
Hermanawei 27
Sixma van Andlawei 21
Sixma van Andlawei 21
Bosdykje 1
Ferniawei 35
Miedleane 4
Fjildleane 2
D. Miedemastrjitte 6
Miedleane 5
Langedyk 18
Langedyk 18
Miedleane 2b
Miedeleane 2
Lytse Buorren 7
Langedyk 12
Langedyk 12
Meinardswei 56
Miedleane 1
Miedleane 7
Miedleane 7
Tilledyk 49
Tilledyk 49
Tilledyk 34
Miedleane 10
Tilledyk 43
Tilledyk 11 (basisschool)
Tilledyk 11 (basisschool)
Tilledyk 11 (basisschool)
Tilledyk 11 (basisschool)
Tilledyk 27
PB Winsemiusstrjitte 49 c #1.jpg
Tsjerkestrjitte 43
Tjessingawei 6
Tilledyk - Meinardswei
Tilledyk - Meinardswei
Stasjonstrjitte 10
Stasjonstrjitte 10
Stasjonstrjitte 10
Lytse Buorren 7
Lytse Buorren 7
Skoalstrjitte 16
Moledyk 8
Haitsmaleane 4
Haitsmaleane 4 (8)
Colkesyl 6 (foto gemaakt in IJmuiden)
De Opfeart 3
De Opfeart 3
Meinardswei 5
Meinardswei 5
Meinardswei 5 #5.jpg
Meinardswei 5
Meinardswei 5
P.B. Winsemiusstrjitte 49 a b c
Vikarybuorren 42
Vikarybuorren 42
Stasjonstrjitte 21
Skoalstrjitte 2a
Meinardswei 5
Tsjillen 6
Tsjillen 6
P.B. Winsemiusstrjitte 42
Hermanawei 31
Hermanawei 38
Hermanawei 62
Hermanawei 62
Hearewei 23
Hearewei 23
Hege Buorren 13
Hege Buorren 13
Hearewei 23
Hearewei 23
Hearewei 23
Haitsmaleane 4
Haitsmaleane 4
Haitsmaleane 4
Havenstrjitte 22
Havenstrjitte 22
Haitsmaleane 5
Haitsmaleane 5
Haitsmaleane 5
Haitsmaleane 5
Jentje Kooistra (1915-1993)
Albertje de Jong (1912-2001)
Ds. Pieter Jacobs van Melle
Ds. Pieter Jacobs van Melle
Boerderij Hermanawei
Boerderij Hermanawei
Havenstrjitte - zicht op de haven
Treinstation NFLS Minnertsga
Opening sportcomplex 1977
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
Hervormde jonge vrouwenvereniging
Muziekkorps Oranje
Mollema, Elsinga en Miedema
Muziekkorps Oranje
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
Hijlkje Mollema (1884-1960)
Gelegenheidskoor Fryske Stimmen
Aafke Faber-de Groot en Nieskje de Groot - Okkinga
Willem Karel de Roos, burgemeester Barradeel
Vrouwenvereniging tijdens reisje
Ontvangst burgemeester W.K. Roos gemeente Barradeel
Asbak M. Kerlien
Gelegenheidskoor Fryske Stimmen
Geertje Zwart (1887-1950)
Sijbe Reins Faber en Geertje Zwart
Toneelgroep
Gezin Marten Elsinga en Antje Hoekstra
Christelijke kleuterschool
Broers Mollema
Aafke de Groot (1923-2019) en vriendinnen
Sikke Alberts de Groot en onbekende
Aafke de Groot (1923-2019)
Woning Jacobus Faber en Aafke de Groot
Jacobus Faber en Aafke de Groot
Aafke de Groot (1923-2019)
Aafke de Groot (1923-2019)
Sikke Alberts de Groot en Hijlkje Mollema
Aafke de Groot (1923-2019)
Jacobus Faber en Aafke de Groot
Akke Alberts de Groot (1875-1956)
Vrienden Faber, de Groot, Wiersma en Hamer
Aafke de Groot (1923-2019)
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Jantje Miedema (1929-1997)
Zusters Gepje en Doetje Keizer
Jacoba Elzinga
Waltje Pieters Joostema (1923)
Hijlkje de Groot - Mollema met Albert
Albert of Klaas de Groot
Dames Faber-de Groot, Joostema-Boomsma en De Groot-Haarsma
Zusters Geeske, Hijlkje en Baukje Mollema
Sijbe Groeneveld en Anne Tuinstra
Rein Feenstra en Antje Draaisma
CBS De Wizebeam schooljaar 2007-2008
CBS De Wizebeam schooljaar 2007-2008
CBS De Wizebeam schooljaar 2007-2008
CBS De Wizebeam schooljaar 2007-2008
CBS De Wizebeam schooljaar 2007-2008
CBS De Wizebeam schooljaar 2007-2008
CBS De Wizebeam schooljaar jaartal onbekend
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Gerben Scheepstra (1889-1981)
Gerben Scheepstra (1889-1981)
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Hanne Elzinga - Beeksma
Gezin De Vries - Van Gelder
Pieter de Vries
Ds. Pieter Jacobus van Melle
Ds. P.J. van Melle
Ferniawei - oude slenk
Havenstrjitte
Gezin Miedema - Post
Gezin De Vries - Haarsma
Echtpaar Faber - Greevelink
L. van Dokkumburg - Berlikum
Gezin Sijbren Stapert en Renske Boersma
Openbare Lagere School omsteeks 1915
Groep jonge vrouwen
Versierdewagen tijdens (dorps)feest
Geertje Faber-Zwart met Gepje en Klaaske
Huwelijk Joostema-Faber en Faber-de Groot
Gepje en Klaaske Faber
Zussen Klaaske en Gepje Faber met Johannes O. Terpstra
50-jarig huwelijk van Johannes Joostema en Sijmontje Meerstra
Gepje (Gepke) Faber
Gepje (Gepke) Faber
Kinderen Joostema - Meerstra
Sijbe en Johannes Joostema
Broers en zusters Faber
Gepje Faber met vriendin
Hein Joostema en kinderen
Openlucht theater Nylks fan Hermana
Gepje (Gepke) Faber
Familie Faber - Zwart
Johannes Joostema en kinderen
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Fjildleane oud en nieuw
Fjildleane oud en nieuw
Groeten uit Minnertsga
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Sjoeke Andringa-Struiksma
Sjoeke Andringa-Struiksma
Mieden 17
Elisabeth Lammerts Brouwers 1845-1929
Brouwers - Nieuwland - Schaaf
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Schoolreunie 2001
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Aardappelen rooien1992
Minnertsga 1976
Spaarbusje Raiffaisenbank
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Dorpsfeest 31 aug 1921
Schoolfeest jaren '20
Schildersbedrijf Walda - Stasjonstrjitte
Tsjillen omstreeks 1905
Jan Zoodsma (1922-1975) en Sipke Miedema (1937)
Jan Zoodsma (1922-1975)
Sipke Zoodsma (1887-1974)
Hermanawei 1
Hege Buorren
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Gezin Jochum Vogel en Rinske Terpstra
Echtpaar Vogel - Hoekstra
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Pieters Vogel (1848-1936)
Feike Vogel
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Renze Beimers en Froukje bij de Leij
Lolle Steensma en zoon Pieter
Zussen Vrieswijk
Binske van Gelder
Gezin Vrieswijk - Lautenbach
Rein Sijbes Faber en Gepke Keizer
Pieter Klaas Hamer en Age Knol
Klaas en Reinder Wiersma - Hege Buorren
Wagenmakerij Gebr. Helder - Hege Buorren
Vrieswijk - Minnertsga
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
P.B. Winsemiusstrjitte 2002
P.B. Winsemiusstrjitte OBS Lytse Terp
Miedleane 2002
Miedleane 2002
Miedleane met zicht op Fjildleane
Miedleane 2002
Hermanawei 2002
Hermanawei 2002
Hernamawei 2002
Hermanawei 2002
Boerderij Hermana-state - Hermanawei
Boerderij Hermana-state - Hermanawei
Boerderij Hermana-state - Hermanawei
Hermanawei 2002
Vicarijbuorren 2002
Vicarijbuorren
Almasingel
Almasingel 2002
Almasingel 2002
Hege Buorren 2002
Hege Buorren
Hege Buorren
Hege Buorren
Hege Buorren
Scheltingawei
Stasjonstrjitte - it Greidsje
Stasjonstrjitte - it Greidsje
Stasjonstrjitte - it Greidsje
Stasjonstrjitte - it Greidsje
Stasjonstrjitte - it Greidsje
Stasjonstrjitte - it Greidsje
Stasjonstrjitte - it Greidsje
Langedyk 2002
Langedyk 2002
Langedyk - Moledyk 2002
Langedyk - Scheltingawei 2002
Langedyk 2002
Langedyk 2002
2002-01-19 (1).JPG
2002-01-19 (2).JPG
2002-01-19 (3).JPG
2002-01-19 (4).JPG
Toren vanuit de Havenstrjitte
Havenstrjitte 2002
Tsjerkestrjitte 2002
Jan Cornelis Vrieswijk
Hermanawei 18
Hermanawei 18
Gosse Vogel
Albert de Haan en Jantje Hoekstra
Bevrijdingsfeest 1945 - Hermanawei
Antje Steensma (1900-1991)
Oogstwerkzaamheden Nagel
F. Post - smederij
Kerlien - Hengst Electro technisch bedrijf
R.K. Wiersma - smederij
D.J. Wetterauw - timmerbedrijf
Van Dijk's Bazar
R.R. Post & zn
Wiersma's zuivelhuis
Joostema & Wijngaarden
Glazema's verfhandel
Frans Verhagen - molen De Welkomst
Joostema & Wijngaarden
Frans Verhagen - St. Jacobiparochie
Garage Swierstra
Fa. H. Wieringa - molen De Welkomst
Fa. M. Kerlien
Fa. L. Glazema & zn - schildersbedrijf
Fa. Chr. Schotanus
Bosma & zn - Complete Woninginrichting
Fa. P.K. Hamer
O. Terpstra - schilders
Bosma - complete woninginrichting
B. de With - radio en electro technisch bedrijf
O. Terpstra - schilders
J. Dijkstra - smederij
Huisarts J. Hibma
J. Reitsma - rijwielhandel en huishoudartikelen
J.W. de Roos - brandstofhandel
Technisch bureau Zonderland
Technisch bureau Zonderland
Bakkerij F. Feenstra
A. Meersma bloemen, groenten en fruit
Bloemenboetiek Hermana
Hibma's aardappelen- groenten- en fruithandel
Bouwbedrijf G. Bloembergen
Bouwebedrijf Bloembergen
Gezin Nagel - Miedema
Cornelis (Kees) Nagel (1882-1930)
Geertje Nagel (1926)
Geertje en Dirk Nagel
Geert Jilles Nagel (1911)
Geert Jilles Nagel (1911)
Geert Nagel #2.jpg
Trouwboekje Theunis Noordstra - Trijntje Staphorsius
Samenvatting begrafenisrede Trijntje Noordstra-Staphorsius
Rouwbrief Trijntje Noordstra-Staphorsius
Theunis Noordstra en Trijntje Staphorsius
Rekening B. de With - F. Boonstra febr. 1961
Rekening B. de With - F. Boonstra sept. 1962
Rekening Machinale Steenhouwerij F. Cuperus & zn
Martinus Elsinga en Geertje de Haan
Meubelzaak Ardilé - Meinardswei
Trijntje Elsinga - de Boer en kinderen
Gerrit Elsinga en Anna Harmens
Kinderen Elsinga
Anna Harmsen
Adam Gerrits Elsinga
Douwe de Boer
Gerrit Elsinga
Douwe de Boer
Telefoongids 1954
Telefoongids 1954
Telefoongids 1954
Familie Brouwer - van Mourik
Echtpaar Jan Theunis Brouwer en Jantje van Mourik
Kinderen Brouwer
Mannen op 'e buorren
Postmap eind jaren 20
Postmap eind jaren 20
Postmap eind jaren 20 (2)
Vriendinnen Boomsma en anderen
IJnskje Johanna Boomsma
D. Miedemastrjitte
D Miedemastrjitte (1).jpg
D Miedemastrjitte (3).jpg
Gezin Binnema - Nauta
Wijbe Binnema 1921-1948 ereveld
Wijbe Binnema 1921-1948 wandkleed
Wijbe Binnema 1921-1948 legerkist
Wijbe Binnema 1921-1948
Wijbe Binnema 1921-1948
Plattegrond Klein Hermana-state
Luchtfoto Minnertsga
Reproductie aquarel Tilledyk
Doos handwerkjes Antje Steensma
Doos handwerkjes Antje Steensma
LP Oranje Minnertsga
LP Oranje Minnertsga
Letterlap Antje Steensma
Almanak voor de jeugd 1909
Letterlap 'it Nifelrûndsje 1982-2002
Kinderschoentjes Saeaerske Hiddema
Gezin Hiddema - Koopmans
Gezin Hannema - Jansen aangetrouwden
Tekening zicht op toren - Meinardswei
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen
Vriendinnen Schotanus - Moolhuizen
Groep mannen
Das- en kraagspelden Fa. Schotanus
Kwitantie Douwe Klases Lieuwes 22 oktober 1847.jpg
Herinnering 25 jaar lid CNV Klaas de Haan
CNV 40 jaar Klaas de Haan
Bescherming Bevolking Klaas de Haan
Wantegeltje
Medaille brandweer K de Haan
Echtpaar Miedema - Hiddema
Rekening C.J. Tjessinga
Bonbonniere Bakkerij Plat
Penning Provinciale Kruisvereniging
Oorkonde J Wassenaar Orde Oranje Nassau Brons 16-09-1949.jpg
Gezicht op kruising Tilldyk - Meinardswei
Rispinge
Gezicht op Nederlands Hervormde Kerk
Moledyk
Gereformeerde kerk - Tilledyk
Moledyk
Uitnodiging inwijding Ned. Herv. Kerk
Gezin Jelle Hoekstra en Maaike Brouwer
Echtpaar Simon Miedema en Jantje Bakker
Echtpaar Jelle Hoekstra en Maaike Brouwer.jpg
Christelijke Muziekvereniging Oranje
Anna Sophia en Geertruida Moolhuizen en Wijke Knol
Geloofsbelijdenis Pieter Joostema
Geloofsbelijdenis Mettje Meerstra
Geloofsbelijdenis Antje Miedema
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Christelijke Muziekvereniging Oranje - Tsjerkestrjitte
Egaliseren landbouwgrond - Hearewei
Egaliseren landbouwgrond - Hearewei
Windmolens - Hearewei
Windmolen - Hearewei
Windmolens - Hearewei
Boerderij Andringa - Hoarnestreek
Demonstratie dorsen - Colkesyl
Demonstratie dorsen - Colkesyl
Volkstuinen - Tsjerkestrjitte
Boskdykje
Boskdykje
Hermanawei - Boskdykje
Aardappelrooien
Aardappelrooien
IJnze de Boer
Aardappelen poten
Landarbeiders
Familie Struiksma
Aardappelrooien
Loonbedrijf Bekius
Landarbeiders
Loonbedrijf Bekius
Bouw ZPC-loods - Stasjonstrjitte
Landarbeiders
Landwerk - 'piipskoft'
Planten tulpenbollen
Tulpenveld - Tilledyk
Sije Boomsma (1881-1965)
Tulpenveld - Tilledyk
Zelfbinder - Hearewei
Voermanderij Bekius - Ferniawei
Ophaalpunt bietenzaad - Ferniawei
Ophaalpunt bietenzaad - Ferniawei
Aardappelteelt
Vlasoogst
Plantsoenmedewerkers - P.B. Winsemiusstrjitte
Koelinrichting Veilingloods - Langedyk
Uiensorteerbedrijf Fa. Holwerda - Stasjonstrjitte
Aardappelkist Gebr. Boomsma
Koelloods - Langedyk
Kassencomplex - Miedleane
Veilinggebouw - Rispinge
Schildersbedrijf Terpstra - Tilledyk
SRV Buurtwinkel Wiersma - Hege Buorren
Kassencomplex Westergo - Hearewei
Kassencomplex Meersma - Miedleane
Uienhandel Holwerda - Stasjonstrjitte
ZPC-loods - Stasjonstrjitte
ZPC-loods - Stasjonstrjitte
ZPC-loods - Stasjonstrjitte
Loon- en sproeibedrijf L. Joostema - Hege Buorren
Machine- en reparatiebedrijf Adema - Hermanawei
Loonbedrijf Joostema - Moaie Peal
Schildersbedrijf Terpstra - Tilledyk
L. Joostema - Hege Buorren
Uiensorteerbedrijf Holwerda - Stasjonstrjitte
Loonbedrijf Joostema - Tilledyk
SRV Buurtwinkel Wiersma - Hege Buorren
Schip met suikerbieten
Schip met suikerbieten
Schip met suikerbieten
Schip met suikerbieten
Schip laden met suikerbieten
Zelfbedieningswinkel Post - Hege Buorren
Hoveniersbedrijf Madhuizen - Hearewei
Hoveniersbedrijf Madhuizen - Hearewei
Rabobank - Hermanawei
Winkel Van der Schaaf - Meinardswei
Winkel Van der Schaaf - Meinardswei
Winkel Van der Schaaf - Meinardswei
Winkel Van der Schaaf - Meinardswei
Rijwielhandel Van der Schaaf - Meinardswei
Werkplaats Van der Schaaf - Meinardswei
Winkel Van der Schaaf - Meinardswei
Technisch- en installatiebedrijf Zonderland - Ferniawei
Schildersbedrijf Walda - Stasjonstrjitte
Transportbedrijf De Vries - Hermanawei
Bakkerij Plat - Tsjillen
Rijwielhandel Van der Schaaf - Meinardswei
Machine- en reparatiebedrijf Adema - Hermanawei
Supermarkt wiersma - Hege Buorren
Loonbedrijf Bekius - Ferniawei
Café De Hoeke - Meinardswei
Snackbar 't Centrum - Meinardswei
Witgoedzaak - Hermanawei
Boerderij Venema - Stasjonstrjitte
Hoveniersbedrijf Madhuizen
Paardencentrum Klein Hermana - Hearewei
Schildersbedrijf Walda - Stasjonstrjitte
Transportbedrijf De Vries - Hermanawei
Autobedrijf Swierstra
Kapsalon Trendy - Hermanawei
Autobedrijf F. de Groot - Miedleane
Autobedrijf Stork - Hermanawei
RABO-bank - Hermanawei
Interieurspecialist Sijbesma - Hermanawei
Roos Sociaal Pension - Meindardswei
Showroom Post - Hege Buorren
Bloembinderij Fan Hichtum - Tjessingawei
Loonbedrijf Bekius - Hearewei
Groenten- en fruithandel Hibma - Miedleane
Groenten- en fruithandel Hibma - Miedleane
Postuma Technisch Bedrijf - Opfeart
Koelinrichting veilingloods - Langedyk
Uienhandel Fa. Holwerda - Stasjonstrjitte
Loonbedrijf Joostema - Hege Buorren
Transportbedrijf Vrieswijk - Opfeart
Beveiligingsbedrijf MSB Travaille - Hege Buorren
Technisch Buro Zonderland - Tilledyk
Gemeentereiniging Het Bildt
Wandbordje Ned. Herv. kerk
bedem06.jpg
Tabakswinkel Haarsma - Hege Buorren
Revisiebedrijf De Schiffart - Opfeart
A-markt Meersma - Meinardswei
Buurtwinkel Wiersma - Hege Buorren
A-markt Meersma - Meinardswei
SRV-wagen Wiersma - Hege Buorren
A-markt Meersma - Meinardswei
A-markt Meersma - Meinardswei
Oldtimershow - Colkesyl
Rietdekker Douma - Hermanawei
Hout- en bouwmaterialenhandel Groeneveld - Colkesyl
Stasjonstrjitte
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
Café Sijbesma - Meinardswei
Hout- en Bouwmaterialen Groeneveld - Havenstrjitte
Hout- en Bouwmaterialen Groeneveld - Havenstrjitte
Hout- en Bouwmaterialen Groeneveld - Colkesyl
Busgarage FRAM - Moaie Peal
Autobedrijf Minnertsga - Hermanawei
Adema Machine Reparatie - Hermanawei
Bloemenwinkel Hermana - Hermanawei
Bloemenwinkel Hermana - Hermanawei
Technischbureau Zonderland
Technischbureau Zonderland
Transportbedrijf Vrieswijk
Fa. Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
Fa. Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
Fa. Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
Fa. Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
Fa. Joostema & Wijngaarden - Tsjerkestrjitte
BJ-cadeauwinkel - Stasjonstrjitte
Café (voorheen Stationskoffiehuis) - Meinardswei
Bakkerswinkel Plat - Tsjillen
Bakkerswinkel Feenstra - Hege Buorren
Bakkerswinkel Feenstra - Hege buorren
Winkels Hege Buorren
Smederij Post - Hege Buorren
Handel & Transport VOF Holwerda & zn
Protestactie Behoud Brandweer - St. Annaparochie
Protestactie Behoud Brandweer - St. Annaparochie
Protestactie Behoud Brandweer - St. Annaparochie
Protestactie Behoud Brandweer - St. Annaparochie
Protestactie Behoud Brandweer - St. Annaparochie
A-markt Meersma - Meinardswei
SRV-winkel Wiersma - Hege Buorren
Brand stelpboerderij - Haitsmaleane
Brand stelpboerderij - Haitsmaleane
Snackbar 't Centrum - Meinardswei
Autobedrijf Minnertsga - Hermanawei
Autobedrijf Minnertsga - Hermanawei
Winkels Hege Buorren
Bakkerij Feenstra - Hege Buorren
Winkelbedrijf Post - Hege Buorren
BJ Cadeauwinkel - Stasjonstrjitte
Schildersbedrijf Terpstra - Tilledyk
Technischbureau Zonderland
Rijwielhandel en postkantoor - Meinardswei
Schoenenwinkel De Vries - Tilledyk
Stelpboerderij - Haitsmaleane
Electrotechnisch bedrijf Zonderland - Meinardswei
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Electrotechnisch bedrijf Zonderland - Meinardswei
Groenten- en fruitwinkel Vogel - Meinardswei
IJsalon Meersma - Meinardswei
Boerderij Groot Lammam - Hoarnestreek
Van Dijk's Bazar - Meinardswei
LABO bus (reiswagen)
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Haven - Havenstrjitte
Haven - Havenstrjitte
Bakkerswinkel Jelsma - Meinardswei
Garage Kerlien - Hermanawei
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement met diesellocomotief
Groenten- en fruitkar Meersma - Tsjerkestrjitte
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Rijdende winkel Stallinga - Lytse Buorren
Johannes Reitsma
Winkel Reitsma - Tsjillen
LABO bus
LABO overstapplaats Moaie Peal
Zuivelwinkel Wiersma - Hege Buorren
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
Schildersbedrijf Terpstra - Tilledyk
Bakkerswinkel familie Plat - Tsjillen
Showroom Post - Hege Buorren
Brandstoffenhandel Travaille
Kruidenierswinkel Post - Hege Buorren
Garageberdrijf Kerlien - Hermanawei
Fa. Schotanus - Meinardswei
Fa. Schotanus - Meinardswei
Raiffeisenbank (RABO) - Hermanawei
Schoenenwinkel De Vries - Tilledyk
Kruidenierswinkel - Meinardswei
Rallyrijden LABO-chauffeurs
Brandstoffenhandel Travaille - Vogel
Wassenaar - fa. Schotanus
Garagebedrijf Kerlien - Hermanawei
Garage LABO - Hermanawei
Garage LABO - Hermanawei
Garagebedrijf Kerlien - Hermanawei
Garagebedrijf Kerlien - Hermanawei
Garagebedrijf Kerlien - Hermanawei
Hondenkar Pieter de Haan
Groenten- en fruitwinkel Bierma
Motorschip gebroeder Zwart
Schildersbedrijf Roeda - Hermanawei
Fa. Joostema & Wijngaarden
Hondenkar - groenteventer
Grondverzet boerderij Kalma
Havenkom met turfschip - Meinardswei
Groeten uit Minnertsga
Groeten uit Minnertsga
Voorstreek - Meinardswei
Smederij Wiersma - Hege Buorren
Binnenlopende trein NFLS
Spoordok - Stasjonstrjitte
Stationskoffiehuis - De Roos
Fa. Chr. Schotanus & zn - Meinardswei
Kaatsdag 2007
pom34
po_df077
Leiding Gereformeerde Meisjesvereniging
pom28
Binnenlandse Strijdkrachten
Reisgezelschap Vrijzinnig Hervormde kerkgemeenschap
Burgemeester Bauke Anema
Luchtfoto dorp
Luchtfoto Moledyk - Rispinge
Luchtfoto Ferniawei
Luchtfoto Langedyk - Moledyk
Luchtfoto dorp
Luchtfoto Ferniawei
Luchtfoto Ferniawei
Luchttoto
Luchtfoto Hege Buorren
Luchtfoto Stasjonstrjitte
Luchtfoto Lytse Buorren
Luchtfoto Havenstrjitte- Feartswâl - Tilledyk
Luchtfoto Hermanawei
Luchtfoto Tsjerkestrjitte - Havenstrjitte
Luchtfoto Meinardswei -Tsjillen - Ferniawei
Luchtfoto Hege Buorren
Luchtfoto Molendyk - Langedyk - Rispinge
Luchtfoto Minnertsga
Luchtfoto Ferniawei
Luchtfoto Fjildleane
Luchtfoto Fjildleane
Luchtfoto Minnertsga - Waddenzee
Luchtfoto Minnertsga
Luchtfoto Minnertsga
Luchtfoto Minnertsga
Luchtfoto Minnertsga
Luchtfoto Minnertsga
Luchtfoto Stasjonstrjitte - Rispinge
Luchtfoto Vikarybuorren - Hermanawei - Moaie Peal
Luchtfoto Havenstrjitte - Tilledyk
Luchtfoto Hermanawei - Moaie Peal
Luchtfoto Hermanawei - Moaie Peal
Luchtfoto Hermanawei - Moaie Peal
Luchtfoto Hege Buorren - Hearewei
Luchtfoto Hege Buorren
Luchtfoto Stasjonstrjitte - Langedyk
Luchtfoto P.B. Winsemiusstrjitte - Collot 'de Escurystrjitte - Skoalstrjitte
Luchtfoto Havenstrjitte - Tilledyk
Luchtfoto Stasjonstrjitte - Langedyk
Luchtfoto Stasjonstrjitte
Luchtfoto nieuwbouw
Luchtfoto Meinardswei
Luchtfoto Meinardswei
Luchtfoto Meinardswei
Luchtfoto Meinardswei - Hermanawei
Hege Buorren
Hege Buorren
Skoalstrjitte
Hege Buorren
Hege Buorren
Tsjillen - Tilledyk
Rabobank - Hermanawei
Haitsmaleane
Haitsmaleane 5
Haitsmaleane 3
Haitsmaleane 5
Haitsmaleane 3
Vier geslachten: Sanders, Meijer, Faber en Jager
Cornelia Reins Faber
Gezin Faber-Meijer
Wandtegeltje Ned. Herv. kerk
Speldje Ned. Herv. kerk
Flesopener Ned. Herv. kerk
Sleutelhangers
Speldje Ned. Herv. kerk
Reclameasbak Fa. Joostema & Wijngaarden
Sierdoosje
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Leendert Bekius - Skoalstrjitte
Loonbedrijf Bekius - Ferniawei
Transportbedrijf Vrieswijk
Loonbedrijf Bekius
Loonbedrijf Bekius - Ferniawei
Loonbedrijf Bekius
Loonbedrijf Bekius
Tsjillen zicht op Meinardswei
Tsjillen
Tsjillen
Tsjillen
Meinardswei
Doeke Bekius
Echtpaar Reitsma-Hijlkema
Echtpaar Reitsma-Hijlkema
Wandbordje Ned. Herv. kerk
Wandbordje Ned. Herv. kerk
Gezin Van Dijk - Sipkes
Kiosk J.J. Miedema
Echtpaar De Valk - Vogel
Gemeentelijke reinigingsdienst (Jacob Jacobs Groeneveld)
Kledinghanger Schotanus
IJsalon (IJskohokje) Meinardswei
LABO bus
LABO bus Mooie Paal
Haltebord LABO
Johannes Joostema en Siemontje Meerstra
Johannes Joostema en Minke Wagenaar
Siemontje Meerstra
Jiskefet Barradeel
Jiskefet Barradeel
Schoolwedstrijden Barradeel
Meinardswei 1955
Hearewei - kuilbult maken
Hearewei - kuilbult maken
Jan en Symie Zoodsma en Afke Vis
Jan en Symie Zoodsma
Jan en Symie Zoodsma en Afke Vis
Jan en Symie Zoodsma
Jan en Symie Zoodsma en Afke Vis
Jan en Symie Zoodsma
Jan en Symie Zoodsma
Johannes Joostema (1897-1978)
Muziekkorps 1956
Muziekkorps 1956
Muziekkorps 1956
Winkel Walda
Muziekkorps 1950
Maaien in de "Mar'
Op de tractor Messey Harris
Ploegen 1947
Graanoogst 1947
Muziekkorps Oranje 1951
Hege buorren 3 Spar-winkel Winsemius
Hege Buorren Verenigingsgebouw
Grondleggers Boerenleenbank Minnertsga
Klaas en Coby van der Weide
Klaas en Coby van der Weide
Krijn bij de Leij en Trijntje van Dijk
Wijbe Freerk bij de Leij en Antje de Jong
Wijbe bij de Leij en Antje de Jong
Gezin Bij de Leij - De Jong
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Fa. Joostema & Wijngaarden
Coöperatieve Boerenleenbank 1926
Eibert van der Wal (1902-1960)
Spoorbaan NFLS (NS)
Ferniawei
Bevrijding 1945 Tsjerkestrjitte
Andrieske Dusselaar (1911-1988) en vriendin
Echtpaar Stapert - Dusselaar
Echtpaar Weiland - Stapert
Sjieuwke Stapert (1935)
Familie Stapert - Dusselaar - Zwart
Gezin Zwart - Stapert
Dooitze Zwart
Echtpaar Zwart - Stapert
Gedenksteen Waterschap De Twee Wegen
Siebe Bergsma (1878-1954)
Garagebedrijf Hermanawei
Siebe Annes Bergsma (1878-1954)
Siebe Annes Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Bergsma (1878-1954)
Siebe Anne Bergsma houtsnijwerk
Siebe Bergsma (1878-1954)
Gebroeders Elsinga
Echtpaar Zwart - Helder
Echtpaar De Groot - Zwart
Echtpaar Zwart - Reinalda
Echtpaar Jensma - Prikken
Fetje Jensma-Marra en kinderen
Echtpaar Jellema - Post
Echtpaar Wiersma - Post
Hege Buorren winkel Post
Echtpaar Post - Joostema
Rienik Post en Trijntje Marra
Trijntje Oepkes Marra en dochter Anna Post
Sikke Oepkes Marra(1880-1958)
Echtpaar Marra - de Groot
Echtpaar Marra- Reinalda
Echtpaar Jensma - De Jong
Echtpaar Vrieswijk - Algra
Hermanawei 70
Hermanawei 70
Hermanawei 70
Hermanawei 70
Hermanawei 70
Hermanawei 70
P.B Winsemiusstrjitte
P.B Winsemiusstrjitte
P.B Winsemiusstrjitte
P.B Winsemiusstrjitte
P.B Winsemiusstrjitte
P.B Winsemiusstrjitte
P.B Winsemiusstrjitte
P.B. Winsemiusstrjitte
P.B. Winsemiusstrjitte
P.B. Winsemiusstrjitte
P.B. Winsemiusstrjitte
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
Nieuwbouw P.B. Winsemiusstrjitte 2016
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
P.B. Winsemiusstrjitte 2015
Dorpsfeest 1966
Antje Steensma
Antje Steensma
Aafke de Faber-de Groot
Aafke Faber - de Groot
Geertje de Groot
Antje de Groot en Hijlkje Mollema
Akke Alberts de Groot
Aafke de Groot
Sikke Alberts de Groot
Aafke de Groot en vriendin Pierkje Binnema
Akke Sikkes Brouwer
Eke Dijkstra
Hijlkje Mollema
Sikke Alberts de Groot
Aafke de Groot
Geertje Zwart
Echtpaar Vrieswijk-Dijkstra
Echtpaar Vrieswijk - Van der Woude
Echtpaar Vrieswijk - Algra
Skoalstrjitte 21
Siebe Andries Vrieswijk
Siebe Andriss Vrieswijk
Fokje Vrieswijk en Bauke Tuinhof
Fokje Vrieswijk en Afke Dijkstra
Vrieswijk
Kinderen Vrieswijk
Siebe Andries Vrieswijk
Hieke en Akke Vrieswijk
Echtpaar Vrieswijk-Algra
Fokje Vrieswijk-Miedema
Siebe Andries Vrieswijk
Akke en Hieke Vrieswijk
Zussen Vrieswijk
Hieke Vrieswijk
Siebe Vrieswijk
Hieke Vrieswijk
Andries Vrieswijk
Andries Dirksma
Gezin Vrieswijk-Algra
Andries Vrieswijk en Auke Noordstra
Echtpaar Vrieswijk-Miedema
Vriendinnen joostema-Zwart-Joostema
Aafke de Groot
Auto Ale Hiddema
Bevrijdingsfeest 1945
Bevrijdingsfeest 1945
Echtpaar Faber - Hoekstra
Heintje Hoekstra-Haagsma en dochter Klaaske
Hiltje Terpstra (1872-1945)
Cornelis Hoekstra Heintje Haagsma en dochter Akke
Stelpboeredrij Haitsmaleane 1
Stelpboerderij Haitsmaleane 1
Minnertsgaasters in Fries kostuum
Minnertsgaasters in Fries kostuum
Minnertsgaasters in Fries kostuum
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Peter Rhebergen
Jacobus Faber (1920-2000)
Sikke Marra (1880-1958)
Zangkoor Fryske Stimmen
Jacobus Faber en Hein Post
Aafke de Groot en Waltje Joostema
Hermanawei 70
Titia Terpstra en Wiepie Visser
Langedyk
Langedyk
Langedyk
Langedyk
Langedyk
Langedyk
Langedyk
IJdema-Meersma-Douma
Broers-zusters Van der Brug
Familie Meersma - Douma
IJdema-Meersma-Douma-De Vals
Gerben Meersma (1871-1952)
Vriendengroep
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Chriselijke Nationale Lagere School
Gerben Meersma (1871-1952)
Herke Gerbens Meersma (1904-1994)
Echtpaar Bouma-Tigchelaar
Herke Meersma - B-6324
Grietje Douma (1908-1986)
Rekening Poppe Nauta - Harlingen
Rekening Bildts Meubelhuis (Kapenga)
Rekening Fa. Schotanus
Cijferlijst D(ouwe) Elsinga
Kwitantie Bloembergen Minnertsga
Gereformeerde knapenvereniging 1928