Al tientallen jaren doe ik onderzoek naar de geschiedenis van het dorp van mijn jeugd. Dat begon met het onderzoeken van de eigen familiegeschiedenis, maar later is dat uitgegroeid tot het onderzoeken naar de geschiedenis van de dorpsbewoners van Minnertsga en het vastleggen van hun onderlinge familierelaties. Daarnaast verzamel ik zo veel mogelijk foto’s en documentatie van de vroegere dorpsbewoners en hun omgeving om zo het beeld van vroeger te bewaren voor het nageslacht.

In de loop van de jaren is er een omvangrijk archief ontstaan waar zo veel moois in zit wat de moeite waard is om anderen er ook van te laten genieten. Daarom heb ik deze website gemaakt om het verhaal van Minnertsga van vroeger, ‘fan ús doarp’ , te vertellen.

Gerryt Bouma (âld-Minnertsgeaster)