Grafstenen


Treffers 651 t/m 700 van 716     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
651

Leendert Wijngaarden en Sijbrigje de Boer
    
652

Johannes Stapensia en Emkje Wijngaarden en dochter Sjoukje
    
653

Jan Zijlstra en Akke Winsemius
    
654

Ernst Zijlstra en Antje Burggraaf (begraafplaats Oosterbierum)
    
655

Aukje Wijngaarden echtgenote van Jan Jukema (begraafplaats Oosterbierum)
    
656

Jan Jukema en Lammijna de Vries (begraafplaats Oosterbierum)
    
657

Haije Jukema en Aafke de Jong (begraafplaats Oosterbierum)
    
658

Sijbe Faber en Sijke Sijbesma (begraafplaats Oosterbierum)
    
659

Jan Winsemius en Jantje Houtsma en dochter Tietje (begraafplaats Oosterbierum)
    
660

Dooitze Zwart en Trijntje Reinalda en dochter Eeke (begraafplaats Oosterbierum)
    
661

Halbe Dijkstra en Dieuwke Winsemius (begraafplaats Oosterbierum)
    
662

Frans Klaver en Sjoerdje Offinga (begraafplaats Oosterbierum)
    
663

Sibbeltje (Sip) Offinga (begraafplaats Oosterbierum)
    
664

Jan Offinga en Froukje de Boer (begraafplaats Oosterbierum)
    
665

Sake Hiemstra en Johanna Glazema (begraafplaats Hallum)
    
666

Pieter Wijngaarden (begraafplaats Oosterbierum)
    
667

Ane Jelles Jukema en Jetske Anema en zonen Gerlof en Ane (begraafplaats Oosterbierum)
    
668

Dirk Bruinsma en Antje Hardenberg (begraafplaats Pingjum)
    
669

Riemke Bruinsma (begraafplaats Pingjum)
    
670

Schelte Bruinsma (begraafplaats Pingjum)
    
671

Jelle S. Jukema en Noentje Jukema, begraafplaats Sexbierum
    
672

Sijbe Sijbesma en Klaaske Bonsma (Tzummarum)
    
673

Echtpaar Mollema - van Oort
    
674

Klaas Mollema en Sijke Elsinga. Op de achtergrond de grafzerk van Jan Miedema, echtgenoot van Heintje Leistra.
    
675

Bergum (kerk) Afke Hempenius en Albert Nagel
    
676

Jantje Hoekstra en Albert de Haan, begraafplaats Firdgum
    
677

Marten Herrema en Grietje de Haan (begraafplaats Tzummarum)
    
678

Begraafplaats Sexbierum. Jan Feikes Bruinsma, Aaltje Seerps Anema, Feike Bruinsma en Jantje van Wijngaarden
    
679

Begraafplaats Tzummarum, Sijmen, Trijntje, Klaas, Auke en Grietje Bonnema
    
680

Enne Kooistra, Baukje Vis en Sipke Kooistra
    
681

Nieskje Dirks van der Meij (1819-1886). Grafzerk gevonden (febr. 2022) in de tuin van de pastorie in Pietersbierum.
    
682

Klaas Goodijk en Cornelia Broersma
    
683

Sippe Hibma en Fokje (Frances) Dam
    
684

Pieter Heeringa en Lieuwkje Kroese (Kroeze)
    
685

Douwe van der Zee en Hendrikje Meijer (begraafplaats Firdgum)
    
686

Ale Heeringa, Willemke Boomsma, Oebele Boomsma en Bouwina Slootegraaf (Slotegraaf), begraafplaats Firdgum
    
687

Tjeerd Zwager en Jantje Winsemius (Firdgum)
    
688

Trijntje Schaafsma
    
689

Taeke Palma en Aukje Karsten, begraafplaats in Kimswerd.
    
690

Kolthof - Tanja - Visser, begraafplaats Tzummarum
    
691

Johannes Hendrik Menger, Ereveld Menteng Pulo in Jakarta
    
692

Folkert Haagsma, Elisabeth van Dokkumburg en dochter Trijntje (kerkhof Tzummarum)
    
693

Sjoerdtje Keuning, Pieter Pasma, Antje de Jong en Rinse Pasma (begraafplaats Tzummarum)
    
694

Willem Kikstra, Hinke Dijkstra, Jantje Kikstra en Jelte van der Zee (begraafplaats Engelum)
    
695

Gerrit de Kaste en Grietje Travaille (begraafplaats Tzummarum)
    
696

Sieds Sijtsma, Renske Bijlsma, Andries Sijtsma en Trijntje Bekius (begraafplaats Marrum)
    
697

Broer en zus Frans en Grietje Feenstra (begraafplaats Gasseltenijveen)
    
698

Pietje van der Ploeg (1850-1925), begraafplaats Hallum.
    
699

Jannes Mooijwer, Hiske Laanstra, kerkhof Dronrijp
    
700

Wijbe Bijlsma, Wijtske Swart, Antje van der Wal en Taekele Bijlsma (kerkhof Marrum Frl)
    

    «Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 Volgende»

Ga naar de bovenkant