Foto's


Treffers 201 t/m 250 van 1,048     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201

Klaas de Vries (Oosterbierum)
 
202

Akke Heins Groeneveld (1875-1953)
 
203

Tjeerdtje Zuidema (1945-1991)
 
204

Geert Jilles Nagel (1911) en zijn vrouw Djoeke de Haan (1913). Zij zijn naar Canada geƫmigreerd.
 
205

Harm de Vries en Alie Dijkstra (Oosterbierum)
 
206

Jacob Jacobs Groeneveld (1895-1966)hier op de hoek Lytse Buorren - Tsjerkestrjitte.
 
207

Geertje Zwart (1888-1950)
 
208

Jan Oosterbaan (1841-1930)
 
209

Gezin Jacob Visser en Trijntje Gerbens Plat met de dochters Sijke en Froukje.
 
210

Heintje Haagsma (1892-1959)
 
211

Jacobus Zwart, turfschipper hier liggend met zijn schip in de havenkom van Minnertsga
 
212

Trijntje de Vries (1843)
 
213

Harm de Vries en Alie Dijkstra (Oosterbierum)
 
214

Gezin Bote en Jitske Posthumus - Bekius
 
215

Heintje Haagsma (1892-1959)
 
216

Dochters Trijntje en Baukje Bekius met hun moeder Trijntje Groeneveld (1877-1925)
 
217

Klaas Oosterbaan en Jetske Dijkstra
 
218

Gezin Hiemstra - ven der Veen op de huwelijksdag van Sijke en Reinder Ruim. Vlnr: Freerk, Jacob Hiemstra, Reinder ruim, Sijke, Albertje van der Veen en Renske.
 
219

Olchert Boersma en Jaantje (Jeltje) de Swart
 
220

Cornelis Hoekstra (1889-1967) en Heintje Haagsma (1892-1959)
 
221

Jacobus Zwart (1900-1977)
 
222

Klaas Oosterbaan
 
223

Age de Boer en Eelkje van der Veen (Oosterbierum)
 
224

Klaaske Sipma - de Swart (1848 - 1939). Nog net te zien dat zij haar voeten op de stoof heeft om deze warm te houden.
 
225

Trijntje Halma (1889 - 1979)
 
226

Vlnr: Jacobus (1900-1977)en Sjoerd (1892-1958) Zwart met hun schip liggend in de havenkom van Minnertsga
 
227

Klaas Oosterbaan
 
228

Jacoba Visser - Tuinstra met haar kinderen Maria en Lieuwe
 
229

Klaaske Sipma - de Swart (1848 - 1939)
 
230

Pieter Klaas Hamer (1886-1958) en Klaaske Zwart (1883-1970)
 
231

Sjoerd Zwart (1892-1958) turfschipper
 
232

Jetske Dijkstra
 
233

Johannes Houtsma (Oosterbierum)
 
234

Andries Sijtsma met zijn broodkar mogelijk in Marrum
 
235

Vlnr: Sieds (dochter van Hieltje Knol), Grietje Knol, Johannes Hannema en Hieltje Knol (zuster van Grietje).
 
236

Sjoerd Zwart (1892-1958)
 
237

Jetske Dijkstra
 
238

Gezin Wijtse Lijklema en Antje Lantinga met de kinderen Bauke en Tjalling
 
239

Pieter en Ruurdtje Bierema
 
240

Hein Joostema (1927-1996) en Gepje Faber (1928)
 
241

Vlnr: Tietje (1883-1965), vader Doeke Oosterbaan (1851-1924), Klaas (1878-1972), moeder Geertje Rienks (1852-1934), Anne (1876-1966) (achter), Wijbren (1887), Jan (1880-1944).
 
242

Reinder Nouta (1876-1964)
 
243

Ceremonie legging van de eerste steen van de nieuwe Gereformeerde kerk in Sexbierum in 1928. Onderaan de foto Johannes Lieuwes Brandsma (met witte kraag). Andere namen niet bekend.
 
244

Hendrik Bouma en Gatske Tigchelaar
 
245

Links Trijntje Jukema - Westra en rechts Fokje de Vries - Dokter
 
246

Jan Swart
 
247

Jacob Pieters Herrema (1864-1926)
 
248

Echtpaar Rein Strikwerda en Dieuwke Spoelstra
 
249

Siebren Sjoerd van der Schaar en Lipkje Roorda
 
250

Tjitsche Okkinga
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Volgende»

Ga naar de bovenkant