ZOEKEN

Zoeken in de verschillende albums kan door een woord of meerdere woorden in te toetsen in het zoekvenster.

ZOEKVENSTER

Startpagina » Beeldcollectie 2.0 » Verschillende albums
Klaaske Terpstra (1907-1954)
Klaaske Terpstra (1907-1954)
Fotonummer: 3913.
Klaaske Terpstra (1907-1954). Zij was een dochter van Klaas Terpstra (1867-1947) en Japke van der Wal (1868-1943).
Echtpaar Hoekstra-Kuiken
Echtpaar Hoekstra-Kuiken
Fotonummer: 3909.
Cornelis Hoekstra (1836-1904) en Klaasje Kuiken (1835-1927).
Echtpaar Vogel-Hoekstra
Echtpaar Vogel-Hoekstra
Fotonummer: 3910.
Feike Vogel (1916-1985) en Akke Hoekstra (1916-2017).
Echtpaar Vogel-Terpstra
Echtpaar Vogel-Terpstra
Fotonummer: 3911.
Jochum Vogel (1874-1919) en Rinske Terpstra (1873-1954). Zij kregen een zoon Feike (1916-1985) die later trouwde met Akke Hoekstra (1916-2017).
Diesel locomotief NS
Diesel locomotief NS
Fotonummer: 3908.
Diesel locomotief NS vlak bij de spoorwegovergang Hege Buorren. Foto jaren '60.
Rouwkaart Hiltje Terpstra
Rouwkaart Hiltje Terpstra
Fotonummer: 3906.
Rouwkaart Hiltje Terpstra, overleden 9 november 1945. Ongehuwd.
Rouwkaart Trijntje Oberman
Rouwkaart Trijntje Oberman
Fotonummer: 3907.
Rouwkaart Trijntje Oberman, overleden 1 december 1942. Zij was getrouwd met Gosse Hoekstra(1894-1986).
Rouwbrief Cornelis Hoekstra 11-04-1967-resize.jpg
Rouwbrief Cornelis Hoekstra 11-04-1967-resize.jpg
Fotonummer: 3904.
Rouwbrief Cornelis Hoekstra, overleden 11 april 1967. Hij was getrouwd met Heintje Haagsma (1892-1959).
Rouwbrief Rinske Terpstra
Rouwbrief Rinske Terpstra
Fotonummer: 3905.
Rouwbrief Rinske Terpstra, overleden 6 juni 1954. Zij was getrouwd met Jochum Vogel (1874-1919).
Rouwbrief Rinse Jans Terpstra
Rouwbrief Rinse Jans Terpstra
Fotonummer: 3902.
Rouwbrief Rinse Jans Terpstra, overleden 20 april 1941. Hij was getrouwd met Janke Bonnema (1872-1934).
Rouwbrief Trijntje de Vries
Rouwbrief Trijntje de Vries
Fotonummer: 3903.
Rouwbrief Trijntje de Vries, overleden 9 november 1937.
Rouwbrief Inke de Jong
Rouwbrief Inke de Jong
Fotonummer: 3901.
Rouwbrief Inke (IJntje) de Jong, overleden 19 september 1929. Zij was getrouwd met Feike Vogel (1848-1936).
Rouwbrief Feike Vogel
Rouwbrief Feike Vogel
Fotonummer: 3899.
Rouwbrief Feike Vogel, overleden 2 februari 1936. Hij was getrouwd met IJntje de Jong (1849-1929).
Rouwbrief Gerbrigje Terpstra
Rouwbrief Gerbrigje Terpstra
Fotonummer: 3900.
Rouwbrief Gerbrigje Terpstra, overleden 9 januari 1961. Zij was getrouwd met Wijtze Hoekstra (1869-1949).
Rouwbrief Antje Steinfort
Rouwbrief Antje Steinfort
Fotonummer: 3898.
Rouwbrief Antje Steinfort, overleden 17 december 1952. Zij was getrouwd met Johannes Vogel (1876-1941).
Rouwbrief Wijtse G. Hoekstra
Rouwbrief Wijtse G. Hoekstra
Fotonummer: 3895.
Rouwbrief Wijtse G. Hoekstra, overleden 5 november 1949. Hij was getrouwd met Gerbrigje Terpstra (1871-1961).
Rouwbrief Aafke van Dijk
Rouwbrief Aafke van Dijk
Fotonummer: 3896.
Rouwbrief Aafke van Dijk, overleden 29 januari 1947. Zij was getrouwd met Jasper Vogel (1882-1956).
Rouwbrief Akke Brok
Rouwbrief Akke Brok
Fotonummer: 3897.
Rouwbrief Akke Brok, overleden 12 augustus 1943. Zij was getrouwd met Jacob Haagsma.
Rouwbrief Jasper Vogel
Rouwbrief Jasper Vogel
Fotonummer: 3894.
Rouwbrief Jasper Vogel, overleden 20 december 1956. Hij was getrouwd met Aafke van Dijk (1883-1947).
125 jaar bestaan christelijk onderwijs1994
125 jaar bestaan christelijk onderwijs1994
Fotonummer: 3831.
Leerlingen verkleed wegens 125-jarig bestaan van de Christelijke Lagere School (De Wizebeam). N.l.n.r. Durk Bouwe Stapert, Cornelis Terpstra, Aalzen Trinus de Haan. Midden: Jacolien de Vries, Rinco de Vries en voortste rij: Thea de Vries, Jilke Terpstra.Jakob de Haan en Trienke Vrieswijk
Christelijke Nationale Lagere School 1951
Christelijke Nationale Lagere School 1951
Fotonummer: 3830.
Christelijke Nationale Lagere School 1951 (De Wizebeam). Juf Berber. Bovenste rij: Oeds de Roos, Winda van Leens, Jan Miedema, Tytsje Terpstra, Minke Fortuin, Onbekend, Piet de Groot, Lolke Meyer, Hennie Jensma , Ale Miedema, Tinus Wierstra, Tjally de Roos. Middelste rij: Onbekend, Roel de Haan Hessel Wijma, Afke Vogel, Hilly Joostema, onbekend, Doetie Groeneveld. Durk Posthumus, Rinse Jelgerhuis, Jacob Tuinhof, Harm de Vries, Jelli Groeneveld, Tjeerd Miedema. Voorste rij Piet van Dijk, Metje Visbeek , onbekend Teake Groeneveld, Rinske Lont, Cornelis Wijngaarden, Sijke Sijtsma, Ankie Bruinsma, Japke Faber, Johannes Posthumus, Durk Holwerda,Jan Jensma
Sjoerdje Zwart (1889-1967)
Sjoerdje Zwart (1889-1967)
Fotonummer: 3827.
Sjoerdje Zwart (1889-1967). Sjoerdje had met haar man Arjen Steensma een melkhandel in Leeuwarden. Dochter van Jacobus Zwart en Grietje Bewie (Bevij).
Geertje en Sjoerdje Zwart
Geertje en Sjoerdje Zwart
Fotonummer: 3826.
Geertje (1888-1950) en Sjoerdje (1889-1967) Zwart. Dochters van Jacobus Zwart en Grietje Bewie (Bevij). Geertje was getrouwd met Sijbe Reins Faber en Sjoerdje met Arjen Steensma.
Andrieske Tuinhof (1890-1985)
Andrieske Tuinhof (1890-1985)
Fotonummer: 3825.
Andrieske Tuinhof (1890-1985). Zij was getrouwd met Dirk J. Koopmans (1887-1950).
Trijntje Koopmans (1861-1947)
Trijntje Koopmans (1861-1947)
Fotonummer: 3824.
Trijntje Koopmans (1861-1947). Zij was getrouwd met Simke Tuinhof (1864-1907).
Dorpsfeest beginjaren 1900
Dorpsfeest beginjaren 1900
Fotonummer: 3823.
Dorpsfeest beginjaren 1900.
Kerkbrand 1947
Kerkbrand 1947
Fotonummer: 3822.
Op 3 juni 1947 is de toenmalige Nederlands Hervormde kerk (Meinardskerk) en toren volledig door brand in de as gelegd.
Kerkbrand 1947
Kerkbrand 1947
Fotonummer: 3820.
Op 3 juni 1947 is de toenmalige Nederlands Hervormde kerk (Meinardskerk) en toren volledig door brand in de as gelegd.
Kerkbrand 1947
Kerkbrand 1947
Fotonummer: 3821.
Op 3 juni 1947 is de toenmalige Nederlands Hervormde kerk (Meinardskerk) en toren volledig door brand in de as gelegd.
Kerkbrand 1947
Kerkbrand 1947
Fotonummer: 3818.
Op 3 juni 1947 is de toenmalige Nederlands Hervormde kerk (Meinardskerk) en toren volledig door brand in de as gelegd.
Kerkbrand 1947
Kerkbrand 1947
Fotonummer: 3819.
Op 3 juni 1947 is de toenmalige Nederlands Hervormde kerk (Meinardskerk) en toren volledig door brand in de as gelegd.
Kerkbrand 1947
Kerkbrand 1947
Fotonummer: 3817.
Op 3 juni 1947 is de toenmalige Nederlands Hervormde kerk (Meinardskerk) en toren volledig door brand in de as gelegd.
Kerkbrand 1947
Kerkbrand 1947
Fotonummer: 3815.
Op 3 juni 1947 is de toenmalige Nederlands Hervormde kerk (Meinardskerk) en toren volledig door brand in de as gelegd.
Kerkbrand 1947
Kerkbrand 1947
Fotonummer: 3816.
Op 3 juni 1947 is de toenmalige Nederlands Hervormde kerk (Meinardskerk) en toren volledig door brand in de as gelegd.
Hermanawei 24
Hermanawei 24
Fotonummer: 3814.
Hermanawei 24 toen de woning werd bewoond door Trijntje Tuinhof-Koopmans (1861-1947). Voor de woning haar zoon Nanning (1900-1952) en zijn zoon Dick.
Zicht op uitgebrande kerk en toren
Zicht op uitgebrande kerk en toren
Fotonummer: 3813.
Hermanawei: zicht op uitgebrande kerk en toren (1947).
Nanning Tuinhof (1900-1952)
Nanning Tuinhof (1900-1952)
Fotonummer: 3812.
Nanning Tuinhof (1900-1952). Hij was getrouwd met H.B.L. (Miep) Butôt en zoon van Simke Tuinhof en Trijntje M. Koopmans.
Nanning Tuinhof (1900-1952)
Nanning Tuinhof (1900-1952)
Fotonummer: 3811.
Nanning Tuinhof (1900-1952). Hij was getrouwd met H.B.L. (Miep) Butôt en zoon van Simke Tuinhof en Trijntje M. Koopmans.
Zusters Hibma
Zusters Hibma
Fotonummer: 3810.
Links Heintje (1889-1982) en rechts Janke (1884) Hibma. Heintje was getrouwd met Jacob Muller (1876-1945).
Zuster Wetterauw
Zuster Wetterauw
Fotonummer: 3809.
Midden Sijbrigje Wetterauw (1871-1949) en haar twee zusters.
Reisgenoodschap Vrijzinnig Hervormde kerkgemeenschap
Reisgenoodschap Vrijzinnig Hervormde kerkgemeenschap
Fotonummer: 3808.
Leden van de Vrijzinnig Hervormde kerkgemeenschap tijdens een reisje naar Paterswolde. De man links in de middelste rij is Douwe de Valk (1894-1980). Jaartal foto onbekend.
Vriendinnen
Vriendinnen
Fotonummer: 3807.
Vlnr: Willemke Boomsma, Pietje Jensma, Tietje Terpstra en Maaike Jensma. Namen gekregen van de moeder van Rommy Kamstra (FB 2019).
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (buitenkant)
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (buitenkant)
Fotonummer: 3806.
Buitenkant persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (1917-2011). Zij was getrouwd met Johannes Muller (1910-1990).
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (buitenkant)
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (buitenkant)
Fotonummer: 3804.
Persoonsbewijs buitenkant Sijbrigje Wetterauw (1871-1949). Zij was getrouwd met Hendrik Johannes Muller (1871-1953).
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (binnenkant)
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (binnenkant)
Fotonummer: 3805.
Binnenkant persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (1917-2011). Zij was getrouwd met Johannes Muller (1910-1990).
Persoonsbewijs Johannes Muller (buitenkant)
Persoonsbewijs Johannes Muller (buitenkant)
Fotonummer: 3802.
Buitenkant persoonsbewijs Johannes Muller (1910-1990). Hij was getrouwd met Frouwkje van der Meulen (1917-2012).
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (binnenkant)
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (binnenkant)
Fotonummer: 3803.
Persoonsbewijs binnenkant Sijbrigje Wetterauw (1871-1949). Zij was getrouwd met Hendrik Johannes Muller (1871-1953).
Persoonsbewijs Johannes Muller (binnenkant
Persoonsbewijs Johannes Muller (binnenkant
Fotonummer: 3801.
Binnenkant persoonsbewijs Johannes Muller (1910-1990). Hij was getrouwd met Frouwkje van der Meulen (1917-2012).
Persoonsbewijs Hendrik Muller (buitenkant)
Persoonsbewijs Hendrik Muller (buitenkant)
Fotonummer: 3800.
Buitenkant persoonsbewijs Hendrik Muller (1871-1953). Hij was getrouwd met Sijbrigje Wetterauw (1871-1949).
Persoonsbewijs Hendrik Muller (binnenkant)
Persoonsbewijs Hendrik Muller (binnenkant)
Fotonummer: 3799.
Binnenkant persoonsbewijs Hendrik Muller (1871-1953). Hij was getrouwd met Sijbrigje Wetterauw (1871-1949).