ZOEKEN

Zoeken in de verschillende albums kan door een woord of meerdere woorden in te toetsen in het zoekvenster.

ZOEKVENSTER

Startpagina » Beeldcollectie 2.0 » Verschillende albums
Gezin Otto en schoonzoon Sijtsma
Gezin Otto en schoonzoon Sijtsma
Fotonummer: 3783.
Vlnr: Vader Otto, moeder, Lisbeth, Jan Sijtsma, echtgenote van Ferdinand. Lisbeth Minna Emma Otto (1907-1996) was getrouwd met Jan Sijtsma, onderwijzer aan de Christelijke Nationale Lagere School.
Bakker Van Zanen
Bakker Van Zanen
Fotonummer: 3779.
Vlnr: Beitske Meerstra, Magdalena van der Mey (1880), Klaas van Zanen (1879-1933). Van Zanen had een bakkerij aan de Meinardswei in het begin van de vorige eeuw.
Verloofden Sijtsma - Otto
Verloofden Sijtsma - Otto
Fotonummer: 3780.
Verloofden Lisbeth Minna Emma Otto (1907-1996) en Jan Sijtsma (1902-1979) in Hamburg. Lisbeth Minna Emma Otto (1907-1996) was getrouwd met Jan Sijtsma, onderwijzer aan de Christelijke Nationale Lagere School.
Echtpaar Joostema - Meerstra
Echtpaar Joostema - Meerstra
Fotonummer: 3777.
Mettje Meerstra (1898-1988) en Pieter Joostema (1899-1970).
Bauke de Jong
Bauke de Jong
Fotonummer: 3778.
Bauke de Jong (1928-2019) hoofd van de Openbare Lagere School.
Boterklokken
Boterklokken
Fotonummer: 3774.
Houten vormen voor het maken van boterklokken. De vorm is van binnen hol waar de boerin vroeger boter in perste. Nadat de boter voldoende stijf was, werd de boter er uit gehaald en had het de vorm van een klok. Deze vormen zijn vroeger gebruikt door Roelof Thomas de Groot (1830-1910) en zijn vrouw Sjoukje Annes van der Ploeg (1824-1876). Zij waren de bewoners van de boerderij Groot Hermana. De vormen zijn op de foto gezet op 14 maart 2014.
Boterklokken
Boterklokken
Fotonummer: 3773.
Houten vormen voor het maken van boterklokken. De vorm is van binnen hol waar de boerin vroeger boter in perste. Nadat de boter voldoende stijf was, werd de boter er uit gehaald en had het de vorm van een klok. Deze vormen zijn vroeger gebruikt door Roelof Thomas de Groot (1830-1910) en zijn vrouw Sjoukje Annes van der Ploeg (1824-1876). Zij waren de bewoners van de boerderij Groot Hermana. De vormen zijn op de foto gezet op 14 maart 2014.
Boterklokken
Boterklokken
Fotonummer: 3772.
Houten vormen voor het maken van boterklokken. De vorm is van binnen hol waar de boerin vroeger boter in perste. Nadat de boter voldoende stijf was, werd de boter er uit gehaald en had het de vorm van een klok. Deze vormen zijn vroeger gebruikt door Roelof Thomas de Groot (1830-1910) en zijn vrouw Sjoukje Annes van der Ploeg (1824-1876). Zij waren de bewoners van de boerderij Groot Hermana. De vormen zijn op de foto gezet op 14 maart 2014.
Boterklokken
Boterklokken
Fotonummer: 3771.
Houten vormen voor het maken van boterklokken. De vorm is van binnen hol waar de boerin vroeger boter in perste. Nadat de boter voldoende stijf was, werd de boter er uit gehaald en had het de vorm van een klok. Deze vormen zijn vroeger gebruikt door Roelof Thomas de Groot (1830-1910) en zijn vrouw Sjoukje Annes van der Ploeg (1824-1876). Zij waren de bewoners van de boerderij Groot Hermana. De vormen zijn op de foto gezet op 14 maart 2014.
Schilderij zicht op Minnertsga
Schilderij zicht op Minnertsga
Fotonummer: 3770.
Schilderij zicht op Minnertsga. dit is op de foto gezet op 14 maart 2014. Wie dit schilderij in bezit heeft/had is niet bekend.
Militair J. van Dijk
Militair J. van Dijk
Fotonummer: 3769.
Medaille, bewijs van lidmaatschap "Pro Rege" en verlofpas 9 april 1919. Op de foto gezet 14 maart 2014.
Familiewapen Tjessens tot Minnertsga
Familiewapen Tjessens tot Minnertsga
Fotonummer: 3768.
Dit is op de foto gezet op 14 maart 2014. Wie de eigenaar is/was van dit object is niet bekend. Het is de vraag of dit wel een echt familiewapen is.
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Fotonummer: 3762.
Distributie stamkaart van Dirkje (09-11-1939), dochter Rintje van Dijk en Klaaske Hijlkema.
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Fotonummer: 3761.
Distributie stamkaart van Dirkje (09-11-1939), dochter Rintje van Dijk en Klaaske Hijlkema.
Brandweer 21 juni 1985
Brandweer 21 juni 1985
Fotonummer: 3756.
Staand v.l.n.r.:Piet Spoelstra,Jan Zoodsma,Durk Binnema,Gjalt Bloembergen, Abe Posthumus,Hessel Miedema, Jenne Stienstra,Nico Sinnema,Foppe Post. Liggend links Jan Plat, Liggend rechts Jouke Boomsma.Niet op de foto is Thijs Dijkstra
LABO RB-47-97
LABO RB-47-97
Fotonummer: 3754.
Leeuwarder Auto Bus Onderneming
LABO bus kenteken onbekend
LABO bus kenteken onbekend
Fotonummer: 3750.
Leeuwarder Auto Bus Onderneming
LABO bus kenteken onbekend
LABO bus kenteken onbekend
Fotonummer: 3751.
Leeuwarder Auto Bus Onderneming
LABO bus ND-32-06
LABO bus ND-32-06
Fotonummer: 3752.
Leeuwarder Auto Bus Onderneming
LABO bus TB-22-15
LABO bus TB-22-15
Fotonummer: 3753.
Leeuwarder Auto Bus Onderneming.
LABO bus B-19806
LABO bus B-19806
Fotonummer: 3747.
Leeuwarder Auto Bus Onderneming. Merk/Type: Volvo B513 Carrosserie: Hainje Zitplaatsen: 41 Bouwjaar: 1948 In dienst: 1962. LABO (nr.8) Afvoer: 1966 Bestemming: carr. hotel Scheltema, Ameland. De carrosserie is later gebruikt om hotel Scheltema tegen de zee te beschermen (aug. 1966).
LABO bus B-24997
LABO bus B-24997
Fotonummer: 3748.
Leeuwarder Auto Bus Onderneming. Merk Bedford, carrosserie Hanje, bouwjaar 1949. Volgens informatie is de chauffeur Marten Winsemius.
LABO bus | kenteken en mensen onbekend
LABO bus | kenteken en mensen onbekend
Fotonummer: 3749.
Leeuwarder Auto Bus Onderneming
Andries Zoodsma
Andries Zoodsma
Fotonummer: 3746.
Andries Zoodsma 65 jaar (1929-2016) bij de boerderij Hermana aan de Hermanawei waar hij is geboren. Foto 15 september 1998.
Tjessingawei - Hichtum
Tjessingawei - Hichtum
Fotonummer: 3745.
Tjessingawei de terp Hichtum tussen Minnertsga en Tzummarum aan de noordzijde van de weg. Jaartal foto onbekend.
Christelijke Muziekvereniging Oranje
Christelijke Muziekvereniging Oranje
Fotonummer: 3744.
Vlnr: Klaas Schotanus, Rienik Post, Sipke Zoodsma en Wiebe Joostema. Jaartal foto onbekend. Huldiging van jubilarissen in de kerk (Meinardskerk).
Christelijke Muziekvereniging Oranje
Christelijke Muziekvereniging Oranje
Fotonummer: 3743.
Waarschijnlijk tijdens een optreden in het Ned. Hervormd gebouw (Twaskar).
Herke Gerrit Boomsma
Herke Gerrit Boomsma
Fotonummer: 3706.
Herke Gerrit Boomsma volgt nauwlettend de ontwikkelingen van zijn tulpenbedden, pal voor zijn huis ten zuiden van Minnertsga. Foto uit Friesch Dagblad 23 februari 1985.
Petra en Gerrit Boomsma
Petra en Gerrit Boomsma
Fotonummer: 3707.
Peter en Gerrit, kinderen van Herke Gerrit Booomsma. Foto 1980 uit Friesch Dagblad
Meinardswei
Meinardswei
Fotonummer: 3705.
Foto uit onbekende krant en jaartal onbekend.
Tilledyk haven achter woningen
Tilledyk haven achter woningen
Fotonummer: 3704.
Leeuwarder courant 2 januari 1975: Met de aanleg van diepriolering in Minnertsga is de stankoverlast van de dorpsvaart verdwenen. Twee en een half jaar geleden klaagden de omwonenden steen en been over dit tot open riool gedegradeerd karakterestiek hoekje. Oorzaak daarvan was de afdamming van het water in ruilverkavelingsverband.
Postzegel Minnertsga
Postzegel Minnertsga
Fotonummer: 3703.
Dit is een postzegel die kennelijk in omloop is geweest. Nog net een deel van het poststempel te zien. Deze beeltenis is ook bekend van de Verkade-plaatsjes.
Pabe Haitse Bruinsma
Pabe Haitse Bruinsma
Fotonummer: 3702.
Pabe Haitse Bruinsma (1866-1929). Hij is geboren in Tzummarum en trouwde later met Sibbeltje Glazema (1863-1935). Zij hadden een bakkerij aan de Meinardswei
Versierde wagen dorpsfeest
Versierde wagen dorpsfeest
Fotonummer: 3701.
Staand links achter: Hein Kuiken. Voor v.l.n.r.: Durk Binnema, Foppe Joostema, Piet Zuidema, Jochum Binnema en Lieuwe Terpstra, Foto is gemaakt bij de boerderij van Lont in 1953.
Jan Terpstra en Tjitske Gorter
Jan Terpstra en Tjitske Gorter
Fotonummer: 3700.
Jan Terpstra (1894-1958) was melkcontroleur en geboren in Minnertsga. Hij trouwde later met Tjitske Gorter (1894-1963) die geboren was in Engwierum. Het huwelijk is kinderloos gebleven. Jan was een zoon van Klaas Terpstra en Japke van der Wal.
Minnertsga vanuit de lucht
Minnertsga vanuit de lucht
Fotonummer: 3699.
Minnertsga vanuit de lucht met zicht op het uitbreidingsplan De Finne. Foto waarschijnlijk begin jaren '80 en komt uit het maandblad Barradiel meiinoar ien.
Zicht op Fjildleane
Zicht op Fjildleane
Fotonummer: 3698.
De oogstwerkzaamheden in de akkerbouw stagneren reeds enkele weken door de ongewoon grote regenval in september. Bieten blijven in de grond waar ze voorlopig nog wel even een goed plaatsje hebben. Aardappels blijven ook op het doorweekte land en daar wordt de situatie zo langzamerhand toch wel moeilijk. Hier en daar in de Friese kleibouwstreek staat nog graan ongemaaid op het natte en onbegaanbare veld. Bij Minnertsga (zie foto) ligt een grote oppervlakte aan uien die moeten drogen, maar ze liggen in het water. Dat is slecht voor uien. Zo is het overal in de Friese kleibouwstreek. Aldus de Leeuwarder courant op 3 oktober 1968.
Uitnodiging Oranje
Uitnodiging Oranje
Fotonummer: 3697.
Uitnodiging Christelijke Muziekvereniging Oranje
uitnodiging Oranje. 1jpg.jpg
uitnodiging Oranje. 1jpg.jpg
Fotonummer: 3696.
Oorkonde Brandweer Klaas de Haan (1921-1994)
Oorkonde Brandweer Klaas de Haan (1921-1994)
Fotonummer: 3695.
Oorkonde Brandweer Klaas de Haan (1921-1994) als hoofdbrandwacht van de vrijwillige brandweer Barradeel, 1 juli 1970.
Oorkonde vrijwilliger (1969)
Oorkonde vrijwilliger (1969)
Fotonummer: 3694.
Oorkonde vrijwilliger voor Klaas de Haan (1921-1994).
Oorkonde BB voor Klaas de Haan-resize.jpg
Oorkonde BB voor Klaas de Haan-resize.jpg
Fotonummer: 3693.
Oorkonde A-kring Friesland Bescherming Bevolking (BB) voor Klaas de Haan (1921-1994)
Appartementen Nij Hermana
Appartementen Nij Hermana
Fotonummer: 3691.
De eerste bewoners van het appartementencomplex Nij Hermana bij de onthulling van de naam van het complex in 2010. Het complex staat op de hoeke Hermanawei - Skoalstrjitte.
Appartementen Nij Hermana
Appartementen Nij Hermana
Fotonummer: 3692.
Onthulling van de naam van het nieuwe appartementencomplex Nij Hermana in 2010. Het complex staat op de hoeke Hermanawei - Skoalstrjitte.
Appartementen Nij Hermana
Appartementen Nij Hermana
Fotonummer: 3690.
Onthulling van de naam van het nieuwe appartementencomplex Nij Hermana in 2010. Het complex staat op de hoeke Hermanawei - Skoalstrjitte.
Bakkerij R. Feenstra
Bakkerij R. Feenstra
Fotonummer: 3688.
Briefkaart (voorzijde) van bakker R. Feenstra (1896-1975) gericht aan een koekbakkerij in Deventer, bestelling 40 bruine koeken (Deventer reepkoek). Datum 29 november 1929.
Bakkerij R. Feenstra
Bakkerij R. Feenstra
Fotonummer: 3689.
Briefkaart (achterzijde) van bakker R. Feenstra (1896-1975) gericht aan een koekbakkerij in Deventer, bestelling 40 bruine koeken (Deventer reepkoek). Datum 29 november 1929.
Bonboekje Bakkerij Feenstra-resize.jpg
Bonboekje Bakkerij Feenstra-resize.jpg
Fotonummer: 3687.
MFA aan de Fjildleane
MFA aan de Fjildleane
Fotonummer: 3686.
Foto van de achterkant van MFA De Doarpsfinne op 4 april 2015.
MFA aan de  Fjildleane
MFA aan de Fjildleane
Fotonummer: 3685.
Het nieuwe MFA De Doarpsfinne aan de Fjildleane. Dit was een dag voor de opening in 2015.