ZOEKEN

Zoeken in de verschillende albums kan door een woord of meerdere woorden in te toetsen in het zoekvenster.

ZOEKVENSTER

Startpagina » Beeldcollectie 2.0 » Verschillende albums
Sjoeke Andringa-Struiksma
Sjoeke Andringa-Struiksma
Fotonummer: 5027.
Sjoerdje (Sjoeke) Andringa-Struiksma (1925-2021) bij de woning Miedleane 17. Foto 1952-1953. Zij was getrouwd met Tjeerd Andringa (1923-1995).
Sjoeke Andringa-Struiksma
Sjoeke Andringa-Struiksma
Fotonummer: 5026.
Sjoerdje (Sjoeke) Andringa-Struiksma (1925-2021) bij de woning Miedleane 17. Foto 1952-1953. Zij was getrouwd met Tjeerd Andringa (1923-1995).
Mieden 17
Mieden 17
Fotonummer: 5025.
Mieden 17. Zie voor meer informatie 'Panden in beeld' op deze website.
Elisabeth Lammerts Brouwers 1845-1929
Elisabeth Lammerts Brouwers 1845-1929
Fotonummer: 5019.
Deze foto komt uit de nalatenschap van Eeke Schotanus (1914-2006). De foto zat bij knipsels over het Brouwers-fonds. Zeer waarschijnlijk is dit Elisabeth Brouwers de overgrootmoeder van Eeke.
Brouwers - Nieuwland - Schaaf
Brouwers - Nieuwland - Schaaf
Fotonummer: 5018.
Foto uit nalatenschap Eeke Schotanus (1914-2006). Vlnr: Nieskje Nieuwland, Sijmon Brouwers, onbekend, Feike Schaaf, onbekend, Elisabeth Brouwers, onbekend, onbekend. Mogelijk zijn de onbekende personen broers, zuster,s schoonzusters, zwagers van elkaar.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5017.
Woningkaart (achterkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5016.
Woningkaart (voorkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Fotonummer: 5015.
Aquarel die ds. Simon van der Wal bij zijn afscheid heeft ontvangen van het bestuur van het Groene Kruis. Van der Wal is ruim 40 jaar predikant geweest in Minnertsga. De aquarel was in 1999 in bezit van een kleindochter van Van der Wal, mevr. Swen - van der Wal in Voorschoten.
Schoolreunie 2001
Schoolreunie 2001
Fotonummer: 5014.
Links achter vlnr: Anneke Terpstra, Klaske Tuinhof, Joke Hibma, Eelkje Postma. Links voor vlnr: Durk Schotanus, Jo de Schiffart, Siem de Groot, Ale Dijkstra en Jacob Faber.
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5012.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Locatie gebouw Gereformeerde kerk. Vlnr: Klaske de Groot-Zwart, Jetske Zuidema-Buurstra, Trienke de Groot, Hielke Hoekstra, Waltje Hoekstra-Westerhuis.
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5013.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Op de rug gezien Lieuwe Galzema, dan Jistze Kuiken, Anno Walda en Piet de Roos.
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5011.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Locatie gebouw Gereformeerde kerk. Vlnr: Meinte de Vries, Neeltje de Vries-Joostema, Baukje Haarsma, Piet Haagsma, Waltje Hoekstra-Westerhuis
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5009.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Locatie gebouw achter Gereformeerde kerk. Vlnr: Jan Tuinhof, Wiebe Goodijk, Jouke Boomsma, Jenne Stienstra, Bote Posthumus, en Piet de Roos.
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5010.
Feestelijke aangelegenheid, jaartal onbekend. Locatie gebouw Gereformeerde kerk. Vlnr: Jan O. Jensma, Marten Thomas, Hiele Binnema, Trienke de Groot, Jetske Zuidema-Buurstra, Klaske de Groot-Zwart.
Feestelijke aangelegenheid
Feestelijke aangelegenheid
Fotonummer: 5008.
Locatie gebouw achter Gereformeerde kerk. Vlnr; Jelle Wieringa, Mink Terpstra (?), Jacobus Zwart en Jouke Boomsma.
Aardappelen rooien1992
Aardappelen rooien1992
Fotonummer: 5007.
Voor Jeroen Miedema en met zonnebril en pet op is Jan Bekius. Foto 1992, locatie ten noorden van de weg Minnertsga-Tzummarum ter hoogte van Tjessingawei 1 (op de achtergrond).
Minnertsga 1976
Minnertsga 1976
Fotonummer: 5006.
De tractor is een Lanz, maar wie erop zit is onbekend. Foto is gemaakt in 1976.
Spaarbusje Raiffaisenbank
Spaarbusje Raiffaisenbank
Fotonummer: 5005.
Spaarbusje Raiffaisenbank van Aalzen de Haan. Werkelijke voorwerp maakt geen deel uit van het dorpsarchief.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5004.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5003.
Fotonummer: 5003.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).
Dorpsfeest 31 aug 1921
Dorpsfeest 31 aug 1921
Fotonummer: 5002.
Dorpsfeest 31 aug 1921. Op de foto de uitvoering van de inname van Den Briel 1572.
Schoolfeest jaren '20
Schoolfeest jaren '20
Fotonummer: 5001.
Schoolfeest in de jaren '20 van de vorige eeuw. Rechts achter de tafel schoolmeester Piet van dijk (1891-1956) de man van Antje Zoodsma (1896-1950)
Schildersbedrijf Walda - Stasjonstrjitte
Schildersbedrijf Walda - Stasjonstrjitte
Fotonummer: 4998.
Schildersbedrijf Walda met waarschijnlijk de tractor van Wietze Hoekstra. Foto 4 augustus 1989.
Tsjillen omstreeks 1905
Tsjillen omstreeks 1905
Fotonummer: 4997.
Tsjillen omsteeks 1905. De vrouw in het midden is Riemkje de Valk (1879-1953) zijn was getrouwd met Tjipke Heeringa.
Jan Zoodsma (1922-1975) en Sipke Miedema (1937)
Jan Zoodsma (1922-1975) en Sipke Miedema (1937)
Fotonummer: 4995.
Jan Zoodsma (1922-1975) en Sipke Miedema (1937). Jan had een geluidsinstallatie op de auto waarmee door het dorp reed om berichten om te roepen. Ook verzorgde hij de geluidsinstallatie op het feestterrein. Sipke Miedema hielp hem daar wel bij.
Jan Zoodsma (1922-1975)
Jan Zoodsma (1922-1975)
Fotonummer: 4996.
Jan Zoodsma (1922-1975) op de dag dat hij in het huwelijk trad met Luutske Zwart (1924-2009)
Sipke Zoodsma (1887-1974)
Sipke Zoodsma (1887-1974)
Fotonummer: 4994.
Sipke Zoodsma (1887-1974) met zijn Simca op de landerijen onder Minnertsga. Sipke woonde op de boerderij Hermana-state aan de Hermanawei.
Hermanawei 1
Hermanawei 1
Fotonummer: 4993.
Hermanawei 1, ontwerptekening gemaakt door architect A. Baart in 1925
Hege Buorren
Hege Buorren
Fotonummer: 4992.
Hege Buorren vermoedelijk vlak voor 1940
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Fotonummer: 4991.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Gezin Jochum Vogel en Rinske Terpstra
Gezin Jochum Vogel en Rinske Terpstra
Fotonummer: 4990.
Jochum Vogel (1874-1919) en Rinske Terpstra (1873-1954) met zoon Feike (1916-1985).
Echtpaar Vogel - Hoekstra
Echtpaar Vogel - Hoekstra
Fotonummer: 4989.
Feike Vogel (1916-1985) en Akke Hoekstra (1916-2017).
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Vogel (1916-1985)
Fotonummer: 4988.
Feike Vogel (1916-1985), zoon van Jochum Vogel en Rinske Terpstra.
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Vogel (1916-1985)
Fotonummer: 4986.
Feike Vogel (1916-1985), zoon van Jochum Vogel en Rinske Terpstra.
Feike Vogel (1916-1985)
Feike Vogel (1916-1985)
Fotonummer: 4987.
Feike Vogel (1916-1985), zoon van Jochum Vogel en Rinske Terpstra. Hij was getrouwd met Akke Hoekstra (1916-2017).
Feike Pieters Vogel (1848-1936)
Feike Pieters Vogel (1848-1936)
Fotonummer: 4985.
Feike Pieter Vogel (1848-1936). Hij was getrouwd met IJntje (IJnke) Jochums de Jong (1849-1929).
Feike Vogel
Feike Vogel
Fotonummer: 4984.
Feike Vogel (1916-1985), zoon van Jochum Vogel en Rinske Tersptra.
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Fotonummer: 4983.
Afbraak en voorbereiding bouw supermarkt 27 augustus 1999 van de toenmalige eigenaar Jetze Wiersma.
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Fotonummer: 4982.
Afbraak en voorbereiding bouw supermarkt 27 augustus 1999 van de toenmalige eigenaar Jetze Wiersma.
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Fotonummer: 4981.
Afbraak en voorbereiding bouw supermarkt 27 augustus 1999 van de toenmalige eigenaar Jetze Wiersma.
Hege buorren 8
Hege buorren 8
Fotonummer: 4980.
Afbraak en voorbereiding bouw supermarkt 27 augustus 1999 van de toenmalige eigenaar Jetze Wiersma.
Renze Beimers en Froukje bij de Leij
Renze Beimers en Froukje bij de Leij
Fotonummer: 4979.
Renze Beimers (1896-1970) en Froukje bij de Leij (1897-1985)
Lolle Steensma en zoon Pieter
Lolle Steensma en zoon Pieter
Fotonummer: 4978.
Lolle Steensma (1906-1989) en zoon Pieter (1932-2020)
Zussen Vrieswijk
Zussen Vrieswijk
Fotonummer: 4977.
Zussen Vrieswijk, vlnr: Tjettje (1892-1972), Hieke (1985-1971) en Trijntje (1900-1985).
Binske van Gelder
Binske van Gelder
Fotonummer: 4976.
Binske van Gelder (1864-1925) vrouw van Siebe Vrieswijk (1863-1909).
Gezin Vrieswijk - Lautenbach
Gezin Vrieswijk - Lautenbach
Fotonummer: 4975.
Achter vlnr:Siebe, Sijmon, Baukje en Klaas. Voor vlnr: Jan Vrieswijk, Binske en Martha Sijmons Lautenbach tijdens het 30-jarig huwelijksjubileum.
Rein Sijbes Faber en Gepke Keizer
Rein Sijbes Faber en Gepke Keizer
Fotonummer: 4974.
Echtpaar Rein Sijbes Faber (1868-1951) en Gepke Keizer (1870-1933).
Pieter Klaas Hamer en Age Knol
Pieter Klaas Hamer en Age Knol
Fotonummer: 4973.
Op de voorgrond Pieter Klaas Hamer (1886-1958) en rechts de brievenbesteller Age Knol (1875-1955). Zij staan hier op de Ferniawei. Op de achtergrond de houten flapbrug naar de Tilledyk.
Klaas en Reinder Wiersma - Hege Buorren
Klaas en Reinder Wiersma - Hege Buorren
Fotonummer: 4972.
Links: Klaas Reinders Wiersma (1886-1966) en Reinder Klaas Wiersma (1917-1995) voor hun smederij aan de Hege Buorren. Het kenteken van de motor is B-796.
Wagenmakerij Gebr. Helder - Hege Buorren
Wagenmakerij Gebr. Helder - Hege Buorren
Fotonummer: 4971.
Vlnr: Jan Helder (1881-1958), Eva Helder (1910-1984), Jantje Knol (1888-1974), Dirk Helder (1885-1946), Hieke Helder (1915-1994) en Jantje Glazema (1887-1971). Jan en Dirk waren broers en hadden een wagenmakerij aan de Hege Buorren.