ZOEKEN

Zoeken in de verschillende albums kan door een woord of meerdere woorden in te toetsen in het zoekvenster.

ZOEKVENSTER

Startpagina » Beeldcollectie 2.0 » Verschillende albums
Technischbureau Zonderland
Technischbureau Zonderland
Fotonummer: 4420.
Technischbureau Zonderland op de hoek Tilledyk - Ferniawei. Foto omstreeks 1985.
Rijwielhandel en postkantoor - Meinardswei
Rijwielhandel en postkantoor - Meinardswei
Fotonummer: 4419.
Rijwielhandel en postkantoor van Lieuwe en Zwaantje van der Schaaf aan de Meinardswei. Foto omstreeks 1985.
Schoenenwinkel De Vries - Tilledyk
Schoenenwinkel De Vries - Tilledyk
Fotonummer: 4418.
Schoenenwinkel en schoenmakerij van De Vries op de Tilledyk - Tsjillen. Later werd dit snacbar 'De Tille'. Foto 1985.
Stelpboerderij - Haitsmaleane
Stelpboerderij - Haitsmaleane
Fotonummer: 4417.
De stelpboerderij van Arjen Sijbesma aan de Haitsmaleane 1 die in mei 1985 in vlammen opging. Daarvoor werd de boerderij bewoond door Cornelis Hoekstra (1889-1067) en Heintje Haagsma (1892-1959).
Electrotechnisch bedrijf Zonderland - Meinardswei
Electrotechnisch bedrijf Zonderland - Meinardswei
Fotonummer: 4416.
Het bedrijfspand van de gebroeders Zonderland en daarna van Van der Schaaf. Foto 1985.
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden. Foto omstreeks 1984.
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Bloemenexpres van transportbedrijf Joostema & Wijngaarden. Foto omstreeks 1980.
Melkrijder Terpstra
Melkrijder Terpstra
Melkrijder Piet Terpstra met zijn nieuwe Volvo in december 1980. Hij begon in 1965 als melkrijder en duurde tot april 1987. Piet woonde aan de Miedleane.
Electrotechnisch bedrijf Zonderland - Meinardswei
Electrotechnisch bedrijf Zonderland - Meinardswei
Het bedrijfspand van de gebroeders Zonderland. Foto 1980.
Melkrijder Terpstra - Miedleane
Melkrijder Terpstra - Miedleane
Melkrijder Pieter Terpstra en de volle melkbussen bij de boeren ophaalde voor de fabriek en lege weer terugbracht. Foto 1980.
Groenten- en fruitwinkel Vogel - Meinardswei
Groenten- en fruitwinkel Vogel - Meinardswei
Groenten- en fruitwinkel van Abe en Margje Vogel-Bootsma aan de Meinardswei 44. In 1978 is de winkel gestopt. Foto 1976.
IJsalon Meersma - Meinardswei
IJsalon Meersma - Meinardswei
Verkoopruimte voor IJs van Arjen en Dine Meersma op de hoek Meinardswei - Tsjerkestrjitte. Daarachter was opslagruimte voor hun winkel in groenten en fruit e.d. Na 1977 werd dit hun supermarkt (A-markt) en in 1980 SPAR. Foto 1973.
Boerderij Groot Lammam - Hoarnestreek
Boerderij Groot Lammam - Hoarnestreek
Homei-palen Groot Lammema aan de Hoarnestreek. Opname 1968. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De palen zijn aangewezen als rijksmonument. Foto begin jaren '70 van de vorige eeuw.
Van Dijk's Bazar - Meinardswei
Van Dijk's Bazar - Meinardswei
De winkel van IJnze van Dijk en Trijntje Sipkes bekend onder de bedrijfsnaam Van Dijk's Bazar. Nadat IJnze op jonge leeftijd overleed bleef Trijntje (frou Van Dijk) de winkel in bedrijf houden samen met haar zoon Gerrit (Gerrit-fan ús mem). Foto 1970.
LABO bus (reiswagen)
LABO bus (reiswagen)
In de jaren '70 van de vorige eeuw had de LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming) een speciale bus in bedrijf als reiswagen voor o.a. schoolreisjes, toertochten e.d. Deze fot is niet in Minnertsga gemaakt maar Trinus de Haan zit als Minnertsgaaster buschauffeur achter het stuur.
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Wegens sluiting van de spoortracé heeft er in april 1970 nog een speciale (excursie) trein met personenwagons gereden naar Minnertsga. Voor deze gelegenheid was ook het stationsgebouw zoveel mogelijk in oude stijl gebracht. Het spooremplacement lag tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte.
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Wegens sluiting van de spoortracé heeft er in april 1970 nog een speciale (excursie) trein met personenwagons gereden naar Minnertsga. Voor deze gelegenheid was ook het stationsgebouw zoveel mogelijk in oude stijl gebracht. Het spooremplacement lag tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte.
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Wegens sluiting van de spoortracé heeft er in april 1970 nog een speciale (excursie) trein met personenwagons gereden naar Minnertsga. De personenwagons werden getrokken door een diesellocomotief. Het spooremplacement lag tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte.
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Wegens sluiting van de spoortracé heeft er in april 1970 nog een speciale (excursie) trein met personenwagons gereden naar Minnertsga. Voor deze gelegenheid was ook het stationsgebouw zoveel mogelijk in oude stijl gebracht. Het spooremplacement lag tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte.
Laatste trein goederenvervoer
Laatste trein goederenvervoer
Wegens sluiting van de spoortracé heeft er in april 1970 nog een speciale (excursie) trein met personenwagons gereden naar Minnertsga. Het spooremplacement lag tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte.
Melkrijder Terpstra - Miedleane
Melkrijder Terpstra - Miedleane
De eerste vrachtauto van melkrijder Piet Terpstra. Hij bracht de volle en lege melkbussen van en naar de boeren en de melkfabriek. Foto 1970.
Haven - Havenstrjitte
Haven - Havenstrjitte
Haven aan de Havenstrjitte. Het schip geladen met suikerbieten was een van de laatste schepen die in de haven hebben aangelegd. De haven is later gedempt. Foto begin jaren '70 van de vorige eeuw.
Haven - Havenstrjitte
Haven - Havenstrjitte
Haven aan de Havenstrjitte. Het schip geladen met suikerbieten was een van de laatste schepen die in de haven hebben aangelegd. De haven is later gedempt. Foto begin jaren '70 van de vorige eeuw.
Bakkerswinkel Jelsma - Meinardswei
Bakkerswinkel Jelsma - Meinardswei
Bakkerswinkel van Luutsen (1926-1995) en Trijntje Jelsma-Bleeker aan de Meinardswei. Foto 1969.
Garage Kerlien - Hermanawei
Garage Kerlien - Hermanawei
Benzinepompen voor de garage van Sjoerd Kerlien op de hoek Hermanawei - Skoalstrjitte. Foto 1969.
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte. De witte wagons waren over het algemeen zgn. koelwagens. Foto 1969.
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte. De diesellocomotief vertrekt richting St. Jacobiparochie. Rechts van Scheltingawei en links de Hege Buorren. Foto 1969.
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement Rispinge - Stasjonstrjitte
Spooremplacement tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte. De goederentreinen kwamen hier om brandstof (antraciet, cokes e.a. kolen) te lossen en pootaardappelen van de ZPC te vervoeren. Het spoor was eerst van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) en later van de NS (Nederlandse Spoorwegen). Foto 1969.
Spooremplacement met diesellocomotief
Spooremplacement met diesellocomotief
Spooremplacement tussen de Rispinge en Stasjonstrjitte met diesellocomotief. De goederentreinen kwamen hier om brandstof (antraciet, cokes e.a. kolen) te lossen en pootaardappelen van de ZPC te vervoeren. Het spoor was eerst van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) en later van de NS (Nederlandse Spoorwegen). Foto 1969.
Groenten- en fruitkar Meersma - Tsjerkestrjitte
Groenten- en fruitkar Meersma - Tsjerkestrjitte
Arjen Meersma met de groenten- en fruitkar. Hij staat hier op de Tsjillen. Foto omstreeks 1968.
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Jan Post had een sproeibedrijf. Achterop de tractor zijn zoon Eeltje. Foto omstreeks 1966.
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Sproeibedrijf Post - Lytse Buorren
Jan Post had een sproeibedrijf. Op de tractor zijn zoon Eeltje. Foto omstreeks 1966.
Rijdende winkel Stallinga - Lytse Buorren
Rijdende winkel Stallinga - Lytse Buorren
Dit is de eerste rijdende winkel in Fryslân (1966). Hiermee ging Jan Stallinga zuivelproducten en andere levensmiddelen uitventen.
Johannes Reitsma
Johannes Reitsma
Johannes Reitsma tijdens een middenstandsbeurs in het dorp. Johannes en zijn vrouw hadden een winkel in luxe- en huishoudelijke artikelen (1954-1981) aan de Tsjillen 4. Foto 1965.
Winkel Reitsma - Tsjillen
Winkel Reitsma - Tsjillen
Interieur van de winkel in luxe- en huishoudelijke artikelen van de Johannes en Joukje Reitsma aan de Tsjillen 4. De winkel heeft bestaan van 1954 tot en met 1981. Naast de winkel had Johannes en nog een rijwielhandel bij. Foto 1965.
LABO bus
LABO bus
Openbaar vervoer LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming). Foto 1965.
LABO overstapplaats Moaie Peal
LABO overstapplaats Moaie Peal
LABO (Leeuwarder Auto Bus Onderneming) overstapplaats op Moaie Peal (Mooie Paal). Vlnr: Enne Kamstra, Oepke Jensma, Jan Haarsma, Thijs Rienks en Jan Krol. Foto omstreeks 1965.
Zuivelwinkel Wiersma - Hege Buorren
Zuivelwinkel Wiersma - Hege Buorren
Zuivelwinkel van Sjoerd en Jantje Wiersma-Vogel aan de Hege Buorren. Later is de zaak overgenomen door zoon Jetze en zijn vrouw Djoke. Foto 1965.
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak van Arjen en Dine Meersma aan de Tsjerkestrjitte. Interieur van de bloemenhoek. Foto 1965.
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak Meersma - Tsjerkstrjitte
Levensmiddelen- en bloemenzaak van Arjen en Dine Meersma aan de Tsjerkestrjitte. Foto 1965.
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbedieningswinkel in levensmiddelen van de familie Boersma. Eva Boersma-Runia (1903-1985) is de zaak in kruidenierswaren gestart. Later is de zaak overgenomen door haar zoon en schoondochter Johannes Boersma (1930-1996) en Lokje (Lottie) van der Veen (1936-2020). Foto 1965.
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbediening Boersma - Hermanawei
VIVO zelfbedieningswinkel in levensmiddelen van de familie Boersma. Eva Boersma-Runia (1903-1985) is de zaak in kruidenierswaren gestart. Later is de zaak overgenomen door haar zoon en schoondochter Johannes Boersma (1930-1996) en Lokje (Lottie) van der Veen (1936-2020). Foto 1965.
Schildersbedrijf Terpstra - Tilledyk
Schildersbedrijf Terpstra - Tilledyk
Schildersbedrijf van de familie Terpstra. Johannes Terpstra (1866-1921) heeft de toen bestaande 'verfwinkel' overgenomen. Zoon Outger (1907-1976) is hem opgevolgd die vervolgens is opgevolgd door zijn zonen Johannes en Dirk. Foto 1965.
Bakkerswinkel familie Plat - Tsjillen
Bakkerswinkel familie Plat - Tsjillen
De bakkerswinkel aan de Tsjillen waar drie generaties Plat het bakkersvak hebben uitgeoefend. Petrus Adrianus Plat (1912-1985) heeft de toen bestaande bakkerij overgenomen van Oberman. Petrus werd opgevolgd door zoon Neno die later werd opgevolgd door zijn zoon Piet. Door familieomstandigheden is de bakkerij met winkel eind 2019 gesloten.
Showroom Post - Hege Buorren
Showroom Post - Hege Buorren
Naast de zelfbedieningswinkel had de familie Post een tentoonstel ruimte voor woninginrichting, m.n. vloebedeking, tafelkleden, vitrage en gordijnen. Het pand is later weer een woonhuis geworden. Foto 1965.
Brandstoffenhandel Travaille
Brandstoffenhandel Travaille
Jasper Travaille (1903-1989) met op de wagen zakken met brandstof (cokes, antraciet of eierkolen). Foto 1940.
Kruidenierswinkel Post - Hege Buorren
Kruidenierswinkel Post - Hege Buorren
Kruidenierswinkel, zelfbediening 4=6 van de familie R. (Rienik) R. Post. Foto 1965.
Garageberdrijf Kerlien - Hermanawei
Garageberdrijf Kerlien - Hermanawei
Garagebedrijf van Sjoerd Kerlien (1932). Foto 1965.
Fa. Schotanus - Meinardswei
Fa. Schotanus - Meinardswei
Interieur van de kledingzaak van Klaas Schotanus (1923-1991) en Sjieuwke Glazema (1925). Foto 1965.
Fa. Schotanus - Meinardswei
Fa. Schotanus - Meinardswei
Kledingzaak van Klaas Schotanus (1923-1991) en Sjieuwke Glazema (1925). Foto 1965.