HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp en omkriten vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie. Het blijft altijd voor een ieder toegankelijk.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje, maar u kunt het ook op woensdag in de bibliotheek in St. Annaparochie brengen. Daar zitten dan vrijwilligers van de groep Historie van de Stichting Bildts Biltds Aigene die het graag voor Minnertsga vroeger in ontvangst willen nemen.

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie » Recent geüploade foto's
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
 NIEUW 
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
Fotonummer: 5139.
Gymnastiekvereniging met Aafke (Faber) de Groot (1923-2019). Datering foto onbekend.
Hervormde jonge vrouwenvereniging
 NIEUW 
Hervormde jonge vrouwenvereniging
Fotonummer: 5138.
Hervormde jonge vrouwenvereniging waarschijnlijk kort na WOII tijdens een reisje. 5. Oepke Jensma, 10. Gepje Joostema - Faber, 17. Aafke Faber - de Groot, 20. Gellie Sietske Zoodsma
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5137.
Muziekkorps Oranje op de hoek Skoalstrjitte - Hermanawei. Voorop Jan Zoodsma (1894-1972). Datering foto onbekend.
Mollema, Elsinga en Miedema
 NIEUW 
Mollema, Elsinga en Miedema
Fotonummer: 5136.
Grafzerk van Klaas Mollema en Sijke Elsinga. Op de achtergrond de grafzerk van Jan Miedema, echtgenoot van Heintje Leistra. Locatie begraafplaats Sexbierum.
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5135.
Muziekkorps Oranje met links voor Jacobus Faber. Datering foto onbekend.
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
 NIEUW 
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
Fotonummer: 5134.
Hijltje Pars (1890-1971) en Neeltje Zwart (1897-1978).
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
 NIEUW 
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
Fotonummer: 5133.
Sikke Alberts de Groot (1881-1974). Hij was getrouwd met Hijlkje Mollema (1884-1960)
Hijlkje Mollema (1884-1960)
 NIEUW 
Hijlkje Mollema (1884-1960)
Fotonummer: 5132.
Hijlkje Mollema (1884-1960). Zij was getrouwd met Sikke Alberts de Groot (1881-1974).

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Fotonummer: 5078.
Thomas Sijbrens Sipsma (1805-1949) huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847. Zie PDF bibliotheek op deze website om het hele document te bekijken.
L. van Dokkumburg - Berlikum
L. van Dokkumburg - Berlikum
Fotonummer: 5060.
Zie voor meer informatie inventaris archiefstukken op deze website.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Fotonummer: 5033.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn mei 1970
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Fotonummer: 5029.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F. Hout- en Bouwmaterialen
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Fotonummer: 5028.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S. (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) voor de laatste passagierstrein die in Minnertsga is geweest. Daarna is het spoortracé opgebroken.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5017.
Woningkaart (achterkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5016.
Woningkaart (voorkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5004.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Asbak M. Kerlien
 NIEUW 
Asbak M. Kerlien
Fotonummer: 5124.
Reclame asbak van M. Kerlien (Hermanawei)
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
 NIEUW 
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Fotonummer: 5103.
Wandbord Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Fotonummer: 5077.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Fotonummer: 5076.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Fotonummer: 5073.
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404. Deze munt is gevonden ten noorden van Minnertsga. Friese oorlog: Na de verzoening met zijn zoon Willem VI besloot Albrecht van Beieren in 1396 voor zijn rechten in Friesland te strijden. Gedurende vijf jaar (1396-1401) voerde Albrecht van Beieren een actieve politiek die gericht was op de gewelddadige onderwerping van Friesland; de zogenoemde Friese Oorlog. In 1398 erkende een deel van de Friezen Albrecht als hun heer. In de periode 1396-1401 ondernam Albrecht van Beieren drie grote veldtochten en een kleinere expeditie naar Friesland. In 1396 landde de graaf bij Kuinre en versloeg de Friezen bij Schoterzijl. In 1398 volgde een tweede tocht. Het verkrijgen van een militair overwicht was moeilijk, maar uiteindelijk kwam het in 1401 tot een wapenstilstand, de Vrede van Bolsward. Geheel Friesland werd onderworpen aan het grafelijk gezag.
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Fotonummer: 5015.
Aquarel die ds. Simon van der Wal bij zijn afscheid heeft ontvangen van het bestuur van het Groene Kruis. Van der Wal is ruim 40 jaar predikant geweest in Minnertsga. De aquarel was in 1999 in bezit van een kleindochter van Van der Wal, mevr. Swen - van der Wal in Voorschoten.
Spaarbusje Raiffaisenbank
Spaarbusje Raiffaisenbank
Fotonummer: 5005.
Spaarbusje Raiffaisenbank van Aalzen de Haan. Werkelijke voorwerp maakt geen deel uit van het dorpsarchief.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Fotonummer: 4991.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga
Echtpaar Terpstra - Zwart
Echtpaar Terpstra - Zwart
Echtpaar Symen Jochems Terpstra (1847-1915) en Trijntje Ruurds Zwart (1850-1911).
Hoarnestreek 12 Pietersbierum
Hoarnestreek 12 Pietersbierum
Stelpboerderij Hoarnestreek 12 onder Oosterbierum. Het pand is afgebroken in 1994. In het woongedeelte links woonden rond 1920 Dooitze Zwart en Trijntje Reinalda.
Echtpaar Zwart - Munniksma
Echtpaar Zwart - Munniksma
Echtpaar Gerrit Zwart (1924 in Oosterbierum) en Debora Munniksma (1925 in Harlingen).
Kinderen Wiersma
Kinderen Wiersma
Kinderen van Jacob Wiersma (1880-1929) en Hinke Reinalda (1886-983). Vlnr: Wiebe (10), Waling (6), Eeke (13) en Gerrit (8).
Echtpaar Douma - Wiersma
Echtpaar Douma - Wiersma
Echtpaar Keimpe Douma (1907-1978) en Eeke Wiersma (1911-1966).
Eeke Vellinga - van Marsum en dochters
Eeke Vellinga - van Marsum en dochters
Eeke Vellinga - van Marsum (93) met haar dochters Hinke (64), Baukje (47) en Trijntje (58). Foto is van oktober 1951.
Echtpaar Wiersma - Reinalda
Echtpaar Wiersma - Reinalda
Echtpaar Jacob Wiersma (Oosterbierum, 1880) en Hinke Reinalda (Oosterbierum, 1886). Jacob is in 1929 overleden en Hinke in 1983.
Echtpaar Vellinga - Van Marsum
Echtpaar Vellinga - Van Marsum
Staas Vellinga (Tzummarum, 1868) en Eeke van Marsum (Oosterbierum, 1858).
Kornelis (Kees) 1871-1954
Kornelis (Kees) 1871-1954
Zie ook foto Broers Siderius.
Broers Kornelis en Jan Siderius
Broers Kornelis en Jan Siderius
De broers Kornelis (Kees) en Jan werden in 1871 respectievelijk 1882 geboren te Tzummarum, in het arbeidersgezin van Sjoerd Sijderius en Neeltje Bleeker. Beide jongens bezochten de Rijkskweekschool te Haarlem en werden dan ook onderwijzer. Beiden hadden echter buiten hun vakgebied een brede belangstelling. Jan was het grootste deel van zijn werkzaam leven hoofd van de lagere school te Roswinkel. Hij was daar een drijvende kracht in het verenigingsleven en organiseerden allerlei evenementen, zoals o.a. paardenkoersen. Jan was zeer geïnteresseerd in geschiedenis. Getuige de correspondentie met het Rijksarchief te Leeuwarden is hij ook bezig geweest met de familiegeschiedenis. Jan en Kees schreven in de jaren 1948 en 1949 "De geschiedenis van Barradeel", de gemeente waar ze waren geboren. Deze geschiedschrijving verscheen eerst in afleveringen in de Franeker Courant en werd in 1950 in boekvorm uitgegeven. Kees was minder honkvast dan zijn broer en woonde o.a. in Leiden, Bussum en Oud-Beijerland. Zijn grote passie was de natuur en in het bijzonder de flora. Omstreeks de eeuwwisseling publiceerde hij daarover meerdere boekjes: "Planten-typen" (4 delen, 1899-1905), "Zomerbloemen" (1903), "De Zaailingappel" (1904), "Onze tuin" (1905), "Plantenleven" (1904/6) en "Herbarium" (1915). Ook was hij redacteur van het geïllustreerde weekblad "Huis en Hof'.
Gezin Klaver - Algra
Gezin Klaver - Algra
Pieter Klaver en Sjoukje Algra uit Oldeboorn. Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Gezin Algra - Boonstra
Gezin Algra - Boonstra
Gezin van Douwe Algra (Garijp 1884) en Janke Boonstra (Garijp, 1890) op de trouwdag van Klaas en en Pietsje, 17 mei 1939. Staand: Marijke, Sjoukje, Eelke en Tryntsje. Zittend Douwe, Pietsje en Janke. Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Douwe Algra
Douwe Algra
Douwe Algra, geboren in Garijp in 1884. Hij trouwde later met Janke Boonstra, geboren Garijp 1890. Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Janke Boonstra
Janke Boonstra
Janke Boonstra, geboren Garijp 1890. Zij trouwde later met Douwe Algra, geboren in Garijp in 1884. Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Pietje Broers Roorda
Pietje Broers Roorda
Pietje Broers Roorda (1854-1937) was getrouwd met Keimpe Boonstra (1854-1923). Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Pietje Broers Roorda
Pietje Broers Roorda
Pietje Broers Roorda (1854-1937) was getrouwd met Keimpe Boonstra (1854-1923). Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Echtpaar De Haan - Algra
Echtpaar De Haan - Algra
Echtpaar Dirk de Haan (1921-1989) en Marijke Algra (1920-2001). Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Echtpaar Nutma - Algra
Echtpaar Nutma - Algra
Echtpaar Jacob (Jaap) Harmens Nutma (1925-2004) en Sjoukje Algra (1927). Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Eelke Douwes Algra 1854-1914
Eelke Douwes Algra 1854-1914
Eelke Douwes Algra 1854-1914, was getrouwd met Marijke Botes de Boer (1860-1903). Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Echtpaar Eelke Algra en Ynskje van der Meulen
Echtpaar Eelke Algra en Ynskje van der Meulen
Echtpaar Eelke Algra (1918-2011) en Ynskje van der Meulen (1922). Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Echtpaar Klaas Haarsma en Pietje Algra
Echtpaar Klaas Haarsma en Pietje Algra
Klaas Haarsma (1912-1984) en Pietje Algra (1915-1988). Zie ook familieoverzicht Algra op deze website.
Pier Sijbrens Stapert met kleinzoon
Pier Sijbrens Stapert met kleinzoon
Pier Sijbrens Stapert (1853-1933). Hij was getrouwd met Mintje Doekes Keizer (1851-1905). Naast hem zijn kleinzoon Pier.
Pier Sijbrens Stapert
Pier Sijbrens Stapert
Pier Sijbrens Stapert (1853-1933). Hij was getrouwd met Mintje Doekes Keizer (1851-1905).
Maaike Piers Elzinga
Maaike Piers Elzinga
Maaike Piers Elzinga (1820-1920). Zij was getrouwd met Sijbren Jans Stapert (1822-1853).
Haringboot BAR 57
Haringboot BAR 57
02-02-1912: open roeiboot 3 m³; Tjalling Dijkstra, Pietersbierum en Tjeerd Gerben Dijkstra; haring- en palingvisserij. 26-06-1917: (v.e.) D. Kuiken, Wijnaldum; per 25.06.1923 uit de visserij. 07-03-1935: open zeil- of roeiboot 4 m³; Geert de Weerd, Franeker; haring (tevoren niet in de visserij). 18-12-1947: doorgehaald in het botenregister Barradeel
Haringboot BAR 56
Haringboot BAR 56
06-01-1912: open roeiboot 3 m³; S. Buren, Pietersbierum; knecht A?. Pasma; haring- en palingvisserij aan de kust onder Sexbierum. 26-06-1917: (v.e.) S. Buren en J. Buren, Pietersbierum. 10-04-1923: (v.e.) S. Buren en G. Dijkstra, Pietersbierum; 28.02.1933 doorgehaald, nu HA 30. 10-02-1934: open zeil- of roeiboot 4 m³, nieuw vaartuig; G. Dijkstra en S. Buren, Pietersbierum; haringvisserij. 08-02-1936: (v.e.) G. Dijkstra, S. Buren en J. Kooistra Pietersbierum; haringvisserij. 19-03-1937: G. Dijkstra en S. Buren, Pietersbierum en Doede Palma, Wijnaldum; haring en ansjovis; 18.12.1947 vervallen. 07-06-1949: platbodemvaartuig 7,0/2,0/1,0, bouwjaar 1930, met Archimedes buitenboordmotor 8-10 pk; J Wietsma* 07-07-1918: Sexbierum 399; R. Wietsma * 22-05-1920: Harlingen Kleine Bredeplaats 42; D. Wietsma * 29-10-1916: Pietersbierum Zeedijk 90; allen visser; kommen en fuiken; uitgeschreven 11.01.1965. 14-12-1965: motorplatbodemvaartuig; Douwe Wietsma *29.10.1916, Zeedijk 2, Pietersbierum; Jan Wietsma *07.07.1918, Sédyk 11, Sexbierum; ansjoviskommen, haring- en palingfuiken; 11-01-1965: niet bedrijfsmatig in gebruik; uitgeschreven 03.09.1971, niet meer voor de visserij in gebruik.
Haringboot BAR 57
Haringboot BAR 57
02-02-1912: open roeiboot 3 m³; Tjalling Dijkstra, Pietersbierum en Tjeerd Gerben Dijkstra; haring- en palingvisserij. 26-06-1917: (v.e.) D. Kuiken, Wijnaldum; per 25.06.1923 uit de visserij. 07-03-1935: open zeil- of roeiboot 4 m³; Geert de Weerd, Franeker; haring (tevoren niet in de visserij). 18-12-1947: doorgehaald in het botenregister Barradeel
Haringboot BAR 38
Haringboot BAR 38
23-02-1912: open roeiboot 3 m³; Haye Stellingwerf en Pieter Stellingwerf, Tzummarum, later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 02.04.1929 doorgehaald, gesloopt. 18-04-1938: open roeiboot 4 m³, nieuw vaartuig; Johannes Meijer, Tzummarum, 18.12.1947 vervallen.
Haringboot BAR 55
Haringboot BAR 55
03-02-1912: open roeiboot 3 m³; Sybe Dijkstra, Wijnaldum; haring- en palingvisserij onder Sexbierum. 11-04-1923: (v.e.) Sybe Dijkstra en A. Dijkstra, Wijnaldum; kustvisserij op haring- en paling onder Sexbierum; 02.04.1929 vervallen, gesloopt. 29-03-1932: open zeil- of roeiboot 3 m³, tevoren BAR 69; Ale Dijkstra en D. Kieviet Pietersbierum; haring- en palingvisserij. 08-02-1936: (v.e.) Ale Dijkstra en Abraham Kieviet Pietersbierum; haringvisserij; 13.04.1942 doorgehaald, nu BAR 59. 10-04-1942: zeilvaartuig hout 4 m³, nieuw vaartuig, bouwjaar 1941; Ale Dijkstra *01.05.1892 en Eeko Koster *30.04.1902, Pietersbierum; vissen met staand want (haringfuiken) op bot en ansjovis. 24-09-1943: (v.e.) Eeko Koster, Pietersbierum; 18.12.1947 vervallen. 08-09-1948: motorsloep 8,0/2,40/1,0; Ford 20 pk; Eeko Koster *30.04.1902, Zeedijk 118, Pietersbierum, sluiswachter/visser; in november 1946 gekocht van P. Vlas Den Helder, tevoren TX 54; fuiken en kuil; 30.11.1953 doorgehaald, naar Harlingen als HA 8.
Haringboot BAR 13
Haringboot BAR 13
27-02-1912: open roeiboot, 3 m³; Freerk Dijkstra, Tzummarum, knecht T. Heeringa; haring- en palingvisserij onder Tzummarum. 11-04-1923: (v.e.) T. Kramer en S. Bonnema, Tzummarum; op 18.12.1947 bij herziening registratie vervallen. 23-03-1949: roeiboot , bouwjaar 1916, werf: Van Manen, 5,0/1,2/0,6; 0,32 brt; Tjitte Kramer *29.06.1902, Tzummarum 442; visserij met botnetten; uitgeschreven 30.11.1953.
Haringboot BAR 6
Haringboot BAR 6
29-02-1912: open roeiboot, 3 m³; W. Heeringa en R. Kuiken, Tzummarum; haring- en palingvisserij onder Tzummarum. 11-04-1923: (v.e.) S. Kuiken en Jan Stienstra (na gehouden controle). 30-01-1931: (v.e.) S. Kuiken en Jan Kuiken; haring- en palingvisserij onder Tzummarum; 20.03.1941 vervallen 14-02-1941: open roeiboot, 4 m³; Lammert Palma, Mzoon, Wijnaldum 185. 18-12-1947: roeiboot met buitenboordmotor/motorplatboomvaartuig, oude Pentamotor uit 1922, 17.12.1964 nieuwe Pentamotor 5 pk; bouwjaar 1932, werf: Van Manen; Lammert Palma *12.07.1919, Zeedijk 408/Sédyk 4, Sexbierum; ansjovis met kommen; 03.09.1971 uit de visserij.
Briefkaart overlijden Hiltje Zuidema
Briefkaart overlijden Hiltje Zuidema
Voorzijde briefkaart over overlijden Hiltje Klazes Zuidema (1828-1915). Zij was de oma van Aafke de Ruiter (1897-1972) die met Gerrit Bouma (1898-1971) getrouwd was. Hiltje trouwde eerst met Dirk Zondervan en later met Gerben Drost.
Briefkaart overlijden Hiltje Zuidema
Briefkaart overlijden Hiltje Zuidema
Achterzijde briefkaart over overlijden Hiltje Klazes Zuidema (1828-1915). Zij was de oma van Aafke de Ruiter (1897-1972) die met Gerrit Bouma (1898-1971) getrouwd was. Hiltje trouwde eerst met Dirk Zondervan en later met Gerben Drost.
Smederij Piet Keuning - Tzummarum
Smederij Piet Keuning - Tzummarum
Rechts de wagenmakerij, later smederij van Piet Keuning aan de Buorren in Tzummarum. Jaartal foto onbekend.
Treinstaion Ferwerd
Treinstaion Ferwerd
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Ferwerd in 1925.
Spoorwegtracé bij Ferwerd
Spoorwegtracé bij Ferwerd
Spoorwegtracé bij Ferwerd op 7 januari 1972.
Spoorwegtracé bij Blija
Spoorwegtracé bij Blija
Spoorwegtracé bij Blija op 2 februari 1973.
Treinstation Holwerd
Treinstation Holwerd
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Holwerd in 1925.
Treinstation Ternaard
Treinstation Ternaard
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Ternaard in 1915.
Treinstation Hantum
Treinstation Hantum
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Hantum in 1925.
Treinstation Hantum
Treinstation Hantum
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Hantum op 29 juni 1936.
Spoorwegtracé Dokkum - Aalzum
Spoorwegtracé Dokkum - Aalzum
Spoorwegtracé Dokkum - Aalzum met de trein uit de richting Anjum in 1928.
Treinstation Dokkum
Treinstation Dokkum
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Dokkum met de trein uit Anjum in 1928.
Treinstation Dokkum
Treinstation Dokkum
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Dokkum in 1902.
Treinstation Dokkum
Treinstation Dokkum
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Dokkum in 1930.
Spoorwegtracé Dokkum - Aalsum
Spoorwegtracé Dokkum - Aalsum
Spoorwegtracé Dokkum - Aalsum op 12 oktober 1973.
Treinstation Metslawier
Treinstation Metslawier
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Metslawier.
Treinstation Morra - Lioenssens
Treinstation Morra - Lioenssens
Treinstation NFLS (Noord Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij) Morra - Lioenssens omstreeks 1915.
Spoorwegtracé Mestlawier - Anjum
Spoorwegtracé Mestlawier - Anjum
Aanleg spoorwegtracé Mestlawier - Anjum in 1913.
Spoorwegtracé bij Oosterbierum
Spoorwegtracé bij Oosterbierum
Spoorwegtracé bij Oosterbierum in 1926