HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp en omkriten vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie. Het blijft altijd voor een ieder toegankelijk.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje, maar u kunt het ook op woensdag in de bibliotheek in St. Annaparochie brengen. Daar zitten dan vrijwilligers van de groep Historie van de Stichting Bildts Biltds Aigene die het graag voor Minnertsga vroeger in ontvangst willen nemen.

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie » Recent geüploade foto's
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
 NIEUW 
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
Fotonummer: 5139.
Gymnastiekvereniging met Aafke (Faber) de Groot (1923-2019). Datering foto onbekend.
Hervormde jonge vrouwenvereniging
 NIEUW 
Hervormde jonge vrouwenvereniging
Fotonummer: 5138.
Hervormde jonge vrouwenvereniging waarschijnlijk kort na WOII tijdens een reisje. 5. Oepke Jensma, 10. Gepje Joostema - Faber, 17. Aafke Faber - de Groot, 20. Gellie Sietske Zoodsma
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5137.
Muziekkorps Oranje op de hoek Skoalstrjitte - Hermanawei. Voorop Jan Zoodsma (1894-1972). Datering foto onbekend.
Mollema, Elsinga en Miedema
 NIEUW 
Mollema, Elsinga en Miedema
Fotonummer: 5136.
Grafzerk van Klaas Mollema en Sijke Elsinga. Op de achtergrond de grafzerk van Jan Miedema, echtgenoot van Heintje Leistra. Locatie begraafplaats Sexbierum.
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5135.
Muziekkorps Oranje met links voor Jacobus Faber. Datering foto onbekend.
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
 NIEUW 
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
Fotonummer: 5134.
Hijltje Pars (1890-1971) en Neeltje Zwart (1897-1978).
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
 NIEUW 
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
Fotonummer: 5133.
Sikke Alberts de Groot (1881-1974). Hij was getrouwd met Hijlkje Mollema (1884-1960)
Hijlkje Mollema (1884-1960)
 NIEUW 
Hijlkje Mollema (1884-1960)
Fotonummer: 5132.
Hijlkje Mollema (1884-1960). Zij was getrouwd met Sikke Alberts de Groot (1881-1974).

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Fotonummer: 5078.
Thomas Sijbrens Sipsma (1805-1949) huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847. Zie PDF bibliotheek op deze website om het hele document te bekijken.
L. van Dokkumburg - Berlikum
L. van Dokkumburg - Berlikum
Fotonummer: 5060.
Zie voor meer informatie inventaris archiefstukken op deze website.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Fotonummer: 5033.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn mei 1970
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Fotonummer: 5029.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F. Hout- en Bouwmaterialen
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Fotonummer: 5028.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S. (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) voor de laatste passagierstrein die in Minnertsga is geweest. Daarna is het spoortracé opgebroken.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5017.
Woningkaart (achterkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5016.
Woningkaart (voorkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5004.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Asbak M. Kerlien
 NIEUW 
Asbak M. Kerlien
Fotonummer: 5124.
Reclame asbak van M. Kerlien (Hermanawei)
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
 NIEUW 
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Fotonummer: 5103.
Wandbord Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Fotonummer: 5077.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Fotonummer: 5076.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Fotonummer: 5073.
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404. Deze munt is gevonden ten noorden van Minnertsga. Friese oorlog: Na de verzoening met zijn zoon Willem VI besloot Albrecht van Beieren in 1396 voor zijn rechten in Friesland te strijden. Gedurende vijf jaar (1396-1401) voerde Albrecht van Beieren een actieve politiek die gericht was op de gewelddadige onderwerping van Friesland; de zogenoemde Friese Oorlog. In 1398 erkende een deel van de Friezen Albrecht als hun heer. In de periode 1396-1401 ondernam Albrecht van Beieren drie grote veldtochten en een kleinere expeditie naar Friesland. In 1396 landde de graaf bij Kuinre en versloeg de Friezen bij Schoterzijl. In 1398 volgde een tweede tocht. Het verkrijgen van een militair overwicht was moeilijk, maar uiteindelijk kwam het in 1401 tot een wapenstilstand, de Vrede van Bolsward. Geheel Friesland werd onderworpen aan het grafelijk gezag.
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Fotonummer: 5015.
Aquarel die ds. Simon van der Wal bij zijn afscheid heeft ontvangen van het bestuur van het Groene Kruis. Van der Wal is ruim 40 jaar predikant geweest in Minnertsga. De aquarel was in 1999 in bezit van een kleindochter van Van der Wal, mevr. Swen - van der Wal in Voorschoten.
Spaarbusje Raiffaisenbank
Spaarbusje Raiffaisenbank
Fotonummer: 5005.
Spaarbusje Raiffaisenbank van Aalzen de Haan. Werkelijke voorwerp maakt geen deel uit van het dorpsarchief.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Fotonummer: 4991.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga
Sophia Bewie (1871-1967)
Sophia Bewie (1871-1967)
Fotonummer: 4707.
Sophia Bewie (1871-1967) zij was getrouwd met Pieter Egbert Hollander (1870-1904) en later met Cristiaan Frederiks van der Schleij. Zij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
1 reactie
Visvliet met aak van de Bewie's
Visvliet met aak van de Bewie's
Fotonummer: 4705.
De aak van de vader en zoon Geert (1865-1940) en Geert (1891-1979) Bewie. Zij waren binnenvissers en lagen vaak met hun aak in Visvliet. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Pietje Bewie met dochters
Pietje Bewie met dochters
Fotonummer: 4703.
Vlnr: Roelfina (1893-1962), Pietje Bewie (1863-1951), Klazina (1904-1995) en Hiltje (1898-1985). Dochter van Bauke van der Veen Pietje Bewie. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Visvliet met aak van de Bewie's
Visvliet met aak van de Bewie's
Fotonummer: 4704.
De aak van de vader en zoon Geert (1865-1940) en Geert (1891-1979) Bewie. Zij waren binnenvissers en lagen vaak met hun aak in Visvliet. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geert Bewie (1891-1979)
Geert Bewie (1891-1979)
Fotonummer: 4701.
Geert Bewie (1891-1979) in het Bumahûs in Anjum waar hij onderdak had met meerdere oudere mensen uit de omgeving. Geert van van huis uit binnenvisser. Op zijn oude dag knoopte hij nog fuiken voor andere binnenvissers. Hij en zijn familie zijn gerelateerd aan het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Sophia Bewie (1871-1967)
Sophia Bewie (1871-1967)
Fotonummer: 4702.
Sophia Bewie (1871-1967) zij was getrouwd met Pieter Egbert Hollander (1870-1904) en later met Cristiaan Frederiks van der Schleij. Zij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Bewoners Bumahûs Anjum schoolbezoek
Bewoners Bumahûs Anjum schoolbezoek
Fotonummer: 4699.
De bewoners van het Bumahûs in Anjum terug in de schoolbanken. Derde rij van voor, de persoon rechts is Geert Bewie (1891-1979). Hij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geert Bewie (1891-1979) Bumahûs - Anjum
Geert Bewie (1891-1979) Bumahûs - Anjum
Fotonummer: 4700.
Bewoners van het Bumahûs in Anjum. De persoon rechtsachter is Geert Bewie (1891-1979). Hij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geert Bewie (1865 - 1940)
Geert Bewie (1865 - 1940)
Fotonummer: 4696.
Geert Bewie (1865 - 1940). Hij was getrouwd met Trijntje Ruth (1866 - 1902). Hij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geert Bewie (1865 - 1940)
Geert Bewie (1865 - 1940)
Fotonummer: 4697.
Geert Bewie (1865 - 1940). Hij was getrouwd met Trijntje Ruth (1866 - 1902). Hij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geert Bewie (1891-1979)
Geert Bewie (1891-1979)
Fotonummer: 4698.
Geert Bewie (1891 - 1979). Hij was een zoon van Geert Bewie (1865 - 1940) en Trijntje Ruth (1866 - 1902). Hij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Vader en zoon Geert en Geert Bewie
Vader en zoon Geert en Geert Bewie
Fotonummer: 4695.
OP de aak vader en zoon Geert (1865-1940) en Geert (1891-1979) Bewie. Zij waren binnenvissers en lagen vaak met hun aak in Visvliet. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Onbekende personen zeedijk
Onbekende personen zeedijk
Fotonummer: 4642.
Onbekende personen zeedijk (Koehool)
Familie Wietsma
Familie Wietsma
Fotonummer: 4640.
Douwe Wietsma aan de zeedijk.
Rients en Jan Wietsma
Rients en Jan Wietsma
Fotonummer: 4641.
Rients en Jan Wietsma.
Haringboot
Haringboot
Fotonummer: 4638.
Haringboot voor anker buitendijks.
Gemaal Roptazijl
Gemaal Roptazijl
Fotonummer: 4639.
Bij gemaal Roptazijl. Vlnr: man in uniform sluiswachter Koster, Rients Wietsma, Doede Palma, J. Wietsma, Lammert Palma, Johannes Wietsma, Fedde Dijkstra, en voor Pieter Hoekstra.
Bekendmaking opname evacué
Bekendmaking opname evacué
Fotonummer: 4633.
Bekendmaking opname evacué in Ried (Franekeradeel) per gezin en vermelding vergoeding.
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Fotonummer: 4623.
Gezicht op Nij Altoenae gemeente Het Bildt. Foto omstreeks 1952.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4622.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4621.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw. Op de achtergrond de toren van Sexbierum. De vrouw staande is Antje Hoekstra (1925) afkomstig van Minnertsga.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4620.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw. Staand 5de van rechts is Trijntje Kuiken, later getrouwd met Marten Winsemius.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4618.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw. Links achter met bril is Antje Hoekstra (1925) afkomstig van Minnertsga. Staand 6de van rechts is Trijntje Kuiken, later getrouwd met Marten Winsemius.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4619.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4617.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw. De vrouw voor zitten is Antje Hoekstra (1925) afkomstig van Minnertsga.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4615.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4616.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw. De vrouw links is Antje Hoekstra (1925) afkomstig van Minnertsga.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4613.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw. De vrouw links is Antje Hoekstra (1925) afkomstig van Minnertsga.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4614.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw.
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Distributiekantoor Barradeel Het Bildt Franekeradeel
Fotonummer: 4612.
Dit zijn medewerkers van het distributiekantoor dat nog een aantal jaren na de WOII in bedrijf is geweest. De foto zou gemaakt kunnen zijn als gevolgd van de opheffing begin jaren '50 van de vorige eeuw.
Haringboot BAR-61
Haringboot BAR-61
Fotonummer: 4611.
Haringvisserij: de haringboot BAR-61. Links Gerben W. Dijkstra en rechts Alle W. Dijkstra.
Bonnema - Gongeraal
Bonnema - Gongeraal
Fotonummer: 4610.
Een gevangen Gongeraal (zeepaling) wordt verkocht aan vishandelaar Henk Wormsbecher (links) uit Hoorn (NH). Met aal Tjitte Bonnema, daarnaast Klaas Bonnema en rechts 'pake' Klaas Bonnema.
Gemeentehuis Barradeel
Gemeentehuis Barradeel
Fotonummer: 4608.
Gemeentehuis Barradeel in Sexbierum. Vanaf 1909 was de gemeente Barradeel in het huis gevestigd en tot de gemeentelijke herindeling van 1984 blijft het in gebruik als gemeentehuis.
Gemeentehuis Barradeel
Gemeentehuis Barradeel
Fotonummer: 4609.
Gemeentehuis Barradeel in Sexbierum. Vanaf 1909 was de gemeente Barradeel in het huis gevestigd en tot de gemeentelijke herindeling van 1984 blijft het in gebruik als gemeentehuis.
Gemeentekaart Barradeel
Gemeentekaart Barradeel
Fotonummer: 4596.
Oude gemeentekaart van Barradeel. Jaartal niet bekend.
Brandweerauto Gemeente Barradeel
Brandweerauto Gemeente Barradeel
Brandweerauto van de Gemeente Barradeel. Standplaats Sexbierum. Foto 1950.
Brandweerauto Gemeente Barradeel
Brandweerauto Gemeente Barradeel
Brandweerauto van de Gemeente Barradeel. Standplaats Sexbierum. Foto 1950.
Bakker Offinga - Oosterbierum
Bakker Offinga - Oosterbierum
Bakker Jan Offinga (1893-1969) had een bakkerij in Oosterbierum. Op de foto is hij met zijn transportfiets onderweg, waarschijnlijk in Franeker.
Bakker Offinga - Oosterbierum
Bakker Offinga - Oosterbierum
Bakker Jan Offinga (1893-1969) had een bakkerij in Oosterbierum. Tijdens het venten is hij hier vereeuwigd. De naam van de vrouw (klant) is niet bekend.
Kinderen Willem en Sijke Travaille
Kinderen Willem en Sijke Travaille
Achter Lieuwkje. Midden vlnr: Jelle, Sijke, Renske en Elisabeth (1928-2018). Voor Piet Travaille.
Bakkerij Offinga - Oosterbierum
Bakkerij Offinga - Oosterbierum
Links bakker Gerrit Offinga (1934-2020) met zijn vader Jan (1893-1969). Gerrit had de bakkerij van 1959 toto 1963 en had deze van zijn vader overgenomen. In 1963 is de bakkerij door sanering gesloten.
Bakkerij Offinga - Oosterbierum
Bakkerij Offinga - Oosterbierum
Bakker Gerrit Offinga (1934-2020). Gerrit had de bakkerij van 1959 toto 1963 en had deze van zijn vader overgenomen. In 1963 is de bakkerij door sanering gesloten.
Gezin Zwart - Tigchelaar
Gezin Zwart - Tigchelaar
Gezin Tjeerd Zwart (1922-2004) en Jantje Tigchelaar (1929-1989) met hun dochter Liefke. Zij woonden in Oosterbierum.
Kinderen Zwart
Kinderen Zwart
Vlnr: Ruurd, Eeke en Klaaske.
Trijntje Zwart-Reinalda met kinderen
Trijntje Zwart-Reinalda met kinderen
Trijntje Zwart-Reinalda (3e van links) met haar kinderen vlnr: Ruurd, Eeke, Gerrit, Klaaske en Tjeerd. Zij woonden in Oosterbierum.
Dooitze Zwart
Dooitze Zwart
Links Dooize Zwart (1891-1934) op de Buorren in Oosterbierum. Dooitze werkte op Haerdastate. De namen van de andere mannen zijn niet bekend.
Dooitze Zwart
Dooitze Zwart
Dooitze Zwart (1891-1934). Hij was getrouwd met Trijntje Reinalda en woonde in Oosterbierum.
Jantje Menzes van Marsum
Jantje Menzes van Marsum
Jantje Menzes van Marsum (1848-1923), zij was getrouwd met Sijbe Andringa, boer op Koehool.
Echtpaar Zwart - Veenstra
Echtpaar Zwart - Veenstra
Echtpaar Pieter Zwart (1859-1925) en Bottje Veenstra (1865-1939).
Echtpaar Andringa - Bergstra
Echtpaar Andringa - Bergstra
Echtpaar Geert Andringa (1889-1950), boer op Koehool en Lijbrig Bergstra (1889-1917).