HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp en omkriten vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie. Het blijft altijd voor een ieder toegankelijk.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje, maar u kunt het ook op woensdag in de bibliotheek in St. Annaparochie brengen. Daar zitten dan vrijwilligers van de groep Historie van de Stichting Bildts Biltds Aigene die het graag voor Minnertsga vroeger in ontvangst willen nemen.

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie » Recent geüploade foto's
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
 NIEUW 
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
Fotonummer: 5139.
Gymnastiekvereniging met Aafke (Faber) de Groot (1923-2019). Datering foto onbekend.
Hervormde jonge vrouwenvereniging
 NIEUW 
Hervormde jonge vrouwenvereniging
Fotonummer: 5138.
Hervormde jonge vrouwenvereniging waarschijnlijk kort na WOII tijdens een reisje. 5. Oepke Jensma, 10. Gepje Joostema - Faber, 17. Aafke Faber - de Groot, 20. Gellie Sietske Zoodsma
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5137.
Muziekkorps Oranje op de hoek Skoalstrjitte - Hermanawei. Voorop Jan Zoodsma (1894-1972). Datering foto onbekend.
Mollema, Elsinga en Miedema
 NIEUW 
Mollema, Elsinga en Miedema
Fotonummer: 5136.
Grafzerk van Klaas Mollema en Sijke Elsinga. Op de achtergrond de grafzerk van Jan Miedema, echtgenoot van Heintje Leistra. Locatie begraafplaats Sexbierum.
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5135.
Muziekkorps Oranje met links voor Jacobus Faber. Datering foto onbekend.
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
 NIEUW 
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
Fotonummer: 5134.
Hijltje Pars (1890-1971) en Neeltje Zwart (1897-1978).
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
 NIEUW 
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
Fotonummer: 5133.
Sikke Alberts de Groot (1881-1974). Hij was getrouwd met Hijlkje Mollema (1884-1960)
Hijlkje Mollema (1884-1960)
 NIEUW 
Hijlkje Mollema (1884-1960)
Fotonummer: 5132.
Hijlkje Mollema (1884-1960). Zij was getrouwd met Sikke Alberts de Groot (1881-1974).

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Fotonummer: 5078.
Thomas Sijbrens Sipsma (1805-1949) huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847. Zie PDF bibliotheek op deze website om het hele document te bekijken.
L. van Dokkumburg - Berlikum
L. van Dokkumburg - Berlikum
Fotonummer: 5060.
Zie voor meer informatie inventaris archiefstukken op deze website.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Fotonummer: 5033.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn mei 1970
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Fotonummer: 5029.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F. Hout- en Bouwmaterialen
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Fotonummer: 5028.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S. (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) voor de laatste passagierstrein die in Minnertsga is geweest. Daarna is het spoortracé opgebroken.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5017.
Woningkaart (achterkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5016.
Woningkaart (voorkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5004.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Asbak M. Kerlien
 NIEUW 
Asbak M. Kerlien
Fotonummer: 5124.
Reclame asbak van M. Kerlien (Hermanawei)
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
 NIEUW 
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Fotonummer: 5103.
Wandbord Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Fotonummer: 5077.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Fotonummer: 5076.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Fotonummer: 5073.
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404. Deze munt is gevonden ten noorden van Minnertsga. Friese oorlog: Na de verzoening met zijn zoon Willem VI besloot Albrecht van Beieren in 1396 voor zijn rechten in Friesland te strijden. Gedurende vijf jaar (1396-1401) voerde Albrecht van Beieren een actieve politiek die gericht was op de gewelddadige onderwerping van Friesland; de zogenoemde Friese Oorlog. In 1398 erkende een deel van de Friezen Albrecht als hun heer. In de periode 1396-1401 ondernam Albrecht van Beieren drie grote veldtochten en een kleinere expeditie naar Friesland. In 1396 landde de graaf bij Kuinre en versloeg de Friezen bij Schoterzijl. In 1398 volgde een tweede tocht. Het verkrijgen van een militair overwicht was moeilijk, maar uiteindelijk kwam het in 1401 tot een wapenstilstand, de Vrede van Bolsward. Geheel Friesland werd onderworpen aan het grafelijk gezag.
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Fotonummer: 5015.
Aquarel die ds. Simon van der Wal bij zijn afscheid heeft ontvangen van het bestuur van het Groene Kruis. Van der Wal is ruim 40 jaar predikant geweest in Minnertsga. De aquarel was in 1999 in bezit van een kleindochter van Van der Wal, mevr. Swen - van der Wal in Voorschoten.
Spaarbusje Raiffaisenbank
Spaarbusje Raiffaisenbank
Fotonummer: 5005.
Spaarbusje Raiffaisenbank van Aalzen de Haan. Werkelijke voorwerp maakt geen deel uit van het dorpsarchief.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Fotonummer: 4991.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga
32-Blija-02-02-1973-vanuit-locomotief
32-Blija-02-02-1973-vanuit-locomotief
Fotonummer: 4767.
31-Holwerd-november-1972
31-Holwerd-november-1972
Fotonummer: 4766.
30-Holwerd-1925
30-Holwerd-1925
Fotonummer: 4765.
29-Ternaard-station-1915
29-Ternaard-station-1915
Fotonummer: 4764.
28-Hantum-1925
28-Hantum-1925
Fotonummer: 4763.
27-Hantum-29-06-1936
27-Hantum-29-06-1936
Fotonummer: 4762.
26-Dokkum-Aalsum-1928-trein-uit-Anjum
26-Dokkum-Aalsum-1928-trein-uit-Anjum
Fotonummer: 4761.
25-Dokkum-1928-trein-uit-Anjum
25-Dokkum-1928-trein-uit-Anjum
Fotonummer: 4760.
24-Dokkum-Aalsum-1902
24-Dokkum-Aalsum-1902
Fotonummer: 4759.
23-Dokkum-1930
23-Dokkum-1930
Fotonummer: 4758.
22-Dokkum-Aalsum-12-10-1973
22-Dokkum-Aalsum-12-10-1973
Fotonummer: 4757.
21-Metslawier-station-afwijkend-type
21-Metslawier-station-afwijkend-type
Fotonummer: 4756.
20-Morra-Lioenssens-ca1915
20-Morra-Lioenssens-ca1915
Fotonummer: 4755.
19-Aanleg-Metslawier-Anjum-1913
19-Aanleg-Metslawier-Anjum-1913
Fotonummer: 4754.
18-Oosterbierum-Sexbierum-1926
18-Oosterbierum-Sexbierum-1926
Fotonummer: 4753.
17-Sexbierum-Pietersbierum-1905
17-Sexbierum-Pietersbierum-1905
Fotonummer: 4752.
16-Koninklijke-trein-27-09-1905-Sexbierum-Pietersbierum
16-Koninklijke-trein-27-09-1905-Sexbierum-Pietersbierum
Fotonummer: 4751.
Station NFLS Sexbierum - Pieterbierum
Station NFLS Sexbierum - Pieterbierum
Fotonummer: 4750.
Station NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) Sexbierum - Pieterbierum in 1902.
Station NFLS Wijnaldum
Station NFLS Wijnaldum
Fotonummer: 4749.
Station NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) Wijnaldum.
Station NFLS Midlum - Herbaijum
Station NFLS Midlum - Herbaijum
Fotonummer: 4748.
Station NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) Midlum - Herbaijum in 1960.
NFLS Wachterswoning Koetille
NFLS Wachterswoning Koetille
Fotonummer: 4747.
Wachterswoning NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) Koetille op 26 juni 1977.
Groederentrein onder Britsum
Groederentrein onder Britsum
Fotonummer: 4746.
Goederentrein onder Britsum op 4 januari 1990.
Goederentrein onder Cornjum
Goederentrein onder Cornjum
Fotonummer: 4745.
Goederentrein onder Cornjum op 21 februari 1994.
Station NFLS Jelsum
Station NFLS Jelsum
Fotonummer: 4744.
Station NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) Jelsum in 1930.
Goederentrein nabij Stiens
Goederentrein nabij Stiens
Fotonummer: 4743.
Goederentrein nabij Stiens op weg naar de ZPC, 1 mei 1976.
Halte NFLS Leeuwarden
Halte NFLS Leeuwarden
Fotonummer: 4742.
Halte NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) Leeuwarden op 4 april 1958.
Goederentrein NTM door Wier
Goederentrein NTM door Wier
Fotonummer: 4740.
Goederentrein NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij) door Wier.
Goederentrein NTM door Wier
Goederentrein NTM door Wier
Fotonummer: 4741.
Goederentrein NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij) door Wier.
Goederentrein door Berlikum
Goederentrein door Berlikum
Fotonummer: 4739.
Goederentrein op NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij) tracé door Berlikum op 4 april 1958.
Goederentrein door Berlikum
Goederentrein door Berlikum
Fotonummer: 4738.
Goederentrein op NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij) tracé door Berlikum op 4 april 1958.
Goederentrein door Beetgumermolen
Goederentrein door Beetgumermolen
Fotonummer: 4737.
Goederentrein op NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij) tracé door Beetgumermolen op 2 januari 1958.
Halte NFLS Franeker - Tzummarum
Halte NFLS Franeker - Tzummarum
Fotonummer: 4736.
Halte Franeker - Tzummarum van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) in 1936.
Eerste trein NFLS in Tzummarum
Eerste trein NFLS in Tzummarum
Fotonummer: 4735.
Eerste trein NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) in Tzummarum op 1 december 1902.
Echtpaar Van der Veen - Van Aalst
Echtpaar Van der Veen - Van Aalst
Fotonummer: 4723.
Bouke van der Veen (1924) en Maria Aaltje (Riet) van Aalst (1928). Zij zijn getrouwd in Geldermalsen op 27 juni 1958. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Schip Pieterdina later Oetsina
Schip Pieterdina later Oetsina
Fotonummer: 4722.
Het schip de Pieterdina van turfschipper Bauke van der Veen (1858-1926). Het schip is vernoemd naar zijn vrouw Pietje Bewie (24-07-1863-1951). Later is dit schip hernoemd en kreeg het de naam Oetsina. Het echtpaar woonde in Dokkum aan de Oostergrachtswal. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Oetsina Deelstra
Oetsina Deelstra
Fotonummer: 4721.
Oetsina Deelstra (1891-1955) was getrouwd met schipper Gerben van der Veen (1889-1962). Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Trijntje Ruth (1866-1902)
Trijntje Ruth (1866-1902)
Fotonummer: 4719.
Trijntje Ruth (1866-1902) was getrouwd met de schipper Geert Bewie (1865-1940) Zij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Sophia Bewie (1825-1910)
Sophia Bewie (1825-1910)
Fotonummer: 4720.
Sophia Bewie (1825-1910) was getrouwd met Jacobus Muller (1825-1897). Zij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geert Bewie (1891-1979)
Geert Bewie (1891-1979)
Fotonummer: 4718.
Geheel links Geert Bewie (1891-1979). Hij was ongehuwd en zoon van de binnenvisser Geert Bewie en Trijntje Ruth. Hij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geert Bewie (1891-1979)
Geert Bewie (1891-1979)
Fotonummer: 4717.
Geheel links Geert Bewie (1891-1979) tijdens zijn diensttijd bij de torpedojagers van de marine in Den Helder. Hij was ongehuwd en zoon van de binnenvisser Geert Bewie en Trijntje Ruth. Hij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geert Bewie (1891-1979)
Geert Bewie (1891-1979)
Fotonummer: 4716.
Links Geert Bewie (1891-1979) en medebewoners van het Bumahûs in Anjum waarschijnlijk tijdens een reisje naar Paterswolde. Hij heeft een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Geertruida Cornelia Riemens
Geertruida Cornelia Riemens
Fotonummer: 4714.
Geertruida Cornelia Riemens (1897-1994) was getrouwd met Eelke Bewie (1893-1963). Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Personeel van de NTM locatie Drachten
Personeel van de NTM locatie Drachten
Fotonummer: 4715.
In de 2e rij van voor, en de 7e persoon vanaf links is Eelke Bewie (1893-1963) die getrouwd was met Geertruida Cornelia Riemens. Eelke was machinist bij de NTM. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Eelke Bewie (1893-1963)
Eelke Bewie (1893-1963)
Fotonummer: 4712.
Eelke Bewie (1893-1963) was getrouwd met Geertruida Cornelia Riemens. Eelke was machinist bij de NTM. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Eelke Bewie (1893-1963)
Eelke Bewie (1893-1963)
Fotonummer: 4713.
Eelke Bewie (1893-1963) was getrouwd met Geertruida Cornelia Riemens. Eelke was machinist bij de NTM. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Broers Geert en Gerben van der Veen
Broers Geert en Gerben van der Veen
Fotonummer: 4710.
Vlnr: Geert (1891) en Gerben (1889-1962) van der Veen. Zij waren broers en kinderen van de turfschipper en brandstofhandelaar Bauke van der Veen (1858-1926) en Pietje Bewie (1863-1951). Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Broers Geert en Gerben van der Veen
Broers Geert en Gerben van der Veen
Fotonummer: 4711.
Vlnr: Geert (1891) en Gerben (1889-1962) van der Veen. Zij waren broers en kinderen van de turfschipper en brandstofhandelaar Bauke van der Veen (1858-1926) en Pietje Bewie (1863-1951). Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Oetsina Deelstra
Oetsina Deelstra
Fotonummer: 4708.
Oetsina Deelstra (1891-1955) was getrouwd met Gerben van der Veen (1889-1962). Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Oetsina Deelstra
Oetsina Deelstra
Fotonummer: 4709.
Oetsina Deelstra (1891-1955) was getrouwd met Gerben van der Veen (1889-1962). Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.
Familie Van der Veen - Bewie
Familie Van der Veen - Bewie
Fotonummer: 4706.
Vlnr: Bouke van der Veen (30-08-1924), Klazina van der Veen (02-12-1904), Bauke (z/v Jacobus van der Veen en Elizabeth Drent), Sophia Bewie (31-12-1871) en haar zoon Chris. Het hondje op de arm van Klazina heette Geesje. Zij hebben een familierelatie met het Minnertsgaaster schippersechtpaar Jacobus Zwart (1855-1940) en Grietje Bewie (1858-1934). De familierelatie is te vinden in het stamboomprogramma op deze website.