HIER DOEN WE HET VOOR

“Hét verleden van ús doarp en omkriten vastleggen in woord en beeld voor latere generaties”

Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten  en andere bijzonderheden te verzamelen en te laten zien.
WAAROM EEN DORPSARCHIEF ?

Het doel van het dorpsarchief is door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie, de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld te brengen.

Met het dorpsarchief blijft het historische DNA van Minnertsga van vroeger bewaard voor latere generaties.

HOE KUNT U HELPEN ?

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan Minnertsga vroeger. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie. Het blijft altijd voor een ieder toegankelijk.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met Aalzen of Gerryt om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje, maar u kunt het ook op woensdag in de bibliotheek in St. Annaparochie brengen. Daar zitten dan vrijwilligers van de groep Historie van de Stichting Bildts Biltds Aigene die het graag voor Minnertsga vroeger in ontvangst willen nemen.

WAT ZOEKEN WE ?
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIES

Zoeken in de beeldcollecties

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

CONTACT & UPLOAD

Volg ons ook op Facebook en YouTube

Collectie personen en dorp

Startpagina » HOME nieuw » Beeldcollectie » Recent geüploade foto's
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
 NIEUW 
Gymnastiekvereniging Aafke de Groot
Fotonummer: 5139.
Gymnastiekvereniging met Aafke (Faber) de Groot (1923-2019). Datering foto onbekend.
Hervormde jonge vrouwenvereniging
 NIEUW 
Hervormde jonge vrouwenvereniging
Fotonummer: 5138.
Hervormde jonge vrouwenvereniging waarschijnlijk kort na WOII tijdens een reisje. 5. Oepke Jensma, 10. Gepje Joostema - Faber, 17. Aafke Faber - de Groot, 20. Gellie Sietske Zoodsma
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5137.
Muziekkorps Oranje op de hoek Skoalstrjitte - Hermanawei. Voorop Jan Zoodsma (1894-1972). Datering foto onbekend.
Mollema, Elsinga en Miedema
 NIEUW 
Mollema, Elsinga en Miedema
Fotonummer: 5136.
Grafzerk van Klaas Mollema en Sijke Elsinga. Op de achtergrond de grafzerk van Jan Miedema, echtgenoot van Heintje Leistra. Locatie begraafplaats Sexbierum.
Muziekkorps Oranje
 NIEUW 
Muziekkorps Oranje
Fotonummer: 5135.
Muziekkorps Oranje met links voor Jacobus Faber. Datering foto onbekend.
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
 NIEUW 
Hijltje Pars en Neeltje Zwart
Fotonummer: 5134.
Hijltje Pars (1890-1971) en Neeltje Zwart (1897-1978).
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
 NIEUW 
Sikke Alberts de Groot (1881-1974)
Fotonummer: 5133.
Sikke Alberts de Groot (1881-1974). Hij was getrouwd met Hijlkje Mollema (1884-1960)
Hijlkje Mollema (1884-1960)
 NIEUW 
Hijlkje Mollema (1884-1960)
Fotonummer: 5132.
Hijlkje Mollema (1884-1960). Zij was getrouwd met Sikke Alberts de Groot (1881-1974).

Collectie documenten

Startpagina » HOME nieuw » Documenten » Recent geüploade foto's
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
Fotonummer: 5078.
Thomas Sijbrens Sipsma (1805-1949) huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847. Zie PDF bibliotheek op deze website om het hele document te bekijken.
L. van Dokkumburg - Berlikum
L. van Dokkumburg - Berlikum
Fotonummer: 5060.
Zie voor meer informatie inventaris archiefstukken op deze website.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Fotonummer: 5033.
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn mei 1970
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Fotonummer: 5029.
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F. Hout- en Bouwmaterialen
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Fotonummer: 5028.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S. (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) voor de laatste passagierstrein die in Minnertsga is geweest. Daarna is het spoortracé opgebroken.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5017.
Woningkaart (achterkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Fotonummer: 5016.
Woningkaart (voorkant) Stasjonstrjitte 15, voorheen nummer 22.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Fotonummer: 5004.
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma (1895-1959). Hij was getrouwd met Jiskje Sijbrens de Vries (1897-1985).

Collectie objecten

Startpagina » HOME nieuw » Objecten » Recent geüploade foto's
Asbak M. Kerlien
 NIEUW 
Asbak M. Kerlien
Fotonummer: 5124.
Reclame asbak van M. Kerlien (Hermanawei)
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
 NIEUW 
Wandbord Nederlands Hervormde kerk
Fotonummer: 5103.
Wandbord Nederlands Hervormde kerk (later Meinardskerk).
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Gerben Scheepstra (1898-1981)
Fotonummer: 5077.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Gerben Scheepstra (1898-1981) stilleven met tinnen kan.jpg
Fotonummer: 5076.
Werk van Gerben Scheepstra (1889-1981), architect en schilder. Hij was getrouwd met Froukje Elzinga (1905 Minnertsga - 1995 Leiderdorp).
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404
Fotonummer: 5073.
Zilveren Groot van Albrecht van Beieren 1336-1404. Deze munt is gevonden ten noorden van Minnertsga. Friese oorlog: Na de verzoening met zijn zoon Willem VI besloot Albrecht van Beieren in 1396 voor zijn rechten in Friesland te strijden. Gedurende vijf jaar (1396-1401) voerde Albrecht van Beieren een actieve politiek die gericht was op de gewelddadige onderwerping van Friesland; de zogenoemde Friese Oorlog. In 1398 erkende een deel van de Friezen Albrecht als hun heer. In de periode 1396-1401 ondernam Albrecht van Beieren drie grote veldtochten en een kleinere expeditie naar Friesland. In 1396 landde de graaf bij Kuinre en versloeg de Friezen bij Schoterzijl. In 1398 volgde een tweede tocht. Het verkrijgen van een militair overwicht was moeilijk, maar uiteindelijk kwam het in 1401 tot een wapenstilstand, de Vrede van Bolsward. Geheel Friesland werd onderworpen aan het grafelijk gezag.
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
16-10-1933 Groene Kruis ds. Van der Wal.jpg
Fotonummer: 5015.
Aquarel die ds. Simon van der Wal bij zijn afscheid heeft ontvangen van het bestuur van het Groene Kruis. Van der Wal is ruim 40 jaar predikant geweest in Minnertsga. De aquarel was in 1999 in bezit van een kleindochter van Van der Wal, mevr. Swen - van der Wal in Voorschoten.
Spaarbusje Raiffaisenbank
Spaarbusje Raiffaisenbank
Fotonummer: 5005.
Spaarbusje Raiffaisenbank van Aalzen de Haan. Werkelijke voorwerp maakt geen deel uit van het dorpsarchief.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)
Fotonummer: 4991.
Mouwband Bescherming Bevolking (BB)

Collectie buiten Minnertsga

Startpagina » HOME nieuw » Buiten Minnertsga
Pietje Arjens Postuma-Scheltema
Pietje Arjens Postuma-Scheltema
Fotonummer: 4828.
Pietje Arjens Postuma-Scheltema (1880 - 1962) was getrouwd met Sjoerd Postuma (1875 - 1934).
Muziekkorps Sexbierum
Muziekkorps Sexbierum
Fotonummer: 4829.
Muziekkorps Sexbierum. De 2de persoon aan de linkerkant van het vaandel is Sjoerd Postuma (1875 - 1934).
Geertje Postuma (1914 - 1996)
Geertje Postuma (1914 - 1996)
Fotonummer: 4825.
Geertje Postuma (1914 - 1996)
Arjen en Martje Postuma
Arjen en Martje Postuma
Fotonummer: 4826.
Arjen (1902 - 1973) en Martje Postuma (1905 - 1990).
Hendrikje Dijkstra (1875 - 1941)
Hendrikje Dijkstra (1875 - 1941)
Fotonummer: 4823.
Hendrikje Dijkstra (1875 - 1941) vrouw van Jan Roelof Dijkstra (1869 - 1942). Hij was directeur van de zuivelfabriek in Sexbierum.
Jan Roelof Dijkstra (1869 - 1942)
Jan Roelof Dijkstra (1869 - 1942)
Fotonummer: 4824.
Jan Roelof Dijkstra (1869 - 1942). Hij was getrouwd met Hendrikje Dijkstra (1875 - 1941) en was directeur van de zuivelfabriek in Sexbierum.
Kinderen Jan Dijkstra en Hendrikje Dijkstra
Kinderen Jan Dijkstra en Hendrikje Dijkstra
Fotonummer: 4822.
Kinderen van Jan Roelof Dijkstra (1869 - 1942) en Hendrikje Dijkstra (1875 - 1941). Vlnr: Anna (1911), Roelof (1904), Tietje (1902) en Grietje (1908). Jan Roelof Dijkstra was directeur van de zuivelfabriek in Sexbierum.
Zuiverlfabriek Sexbierum directeurswoning
Zuiverlfabriek Sexbierum directeurswoning
Fotonummer: 4819.
Directeurswoning van de zuivelfabriek in Sexbierum. De aanbesteding van de bouw was in 1898. Architect was Auke Lettinga van Pietersbierum.
Zuivelfabriek Sexbierum
Zuivelfabriek Sexbierum
Fotonummer: 4820.
Zuivelfabriek in Sexbierum
Zuivelfabriek Sexbierum #01.JPG
Zuivelfabriek Sexbierum #01.JPG
Fotonummer: 4821.
Zuivelfabriek in Sexbierum
Zuiverlfabriek Sexbierum directeurswoning
Zuiverlfabriek Sexbierum directeurswoning
Fotonummer: 4818.
Recht de directeurswoning van de zuivelfabriek in Sexbierum. De aanbesteding van de bouw was in 1898. Architect was Auke Lettinga van Pietersbierum.
Rijtuig Werkspoor
Rijtuig Werkspoor
Fotonummer: 4806.
Rijtuig Werkspoor omstreeks 1900.
NFLS locomotief
NFLS locomotief
Fotonummer: 4805.
Locomotief NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) omstreeks 1901.
NFLS bagagewagen
NFLS bagagewagen
Fotonummer: 4804.
Bagagewagen NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij).
NFLS rijtuig
NFLS rijtuig
Fotonummer: 4803.
Rijtuig NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij)
Post- en bagagewagen
Post- en bagagewagen
Fotonummer: 4802.
Post- en bagagewagen omstreeks 1901
Opdooitrein LABO-express
Opdooitrein LABO-express
Fotonummer: 4800.
"Opdooitrein" die ingezet werd omdat de wegen vrijwel onbegaanbaar waren voor autobussen wegen opdooi. Locatie Tzummarum op 6 maart 1954.
Laad- en losplaats voor treinwagons
Laad- en losplaats voor treinwagons
Fotonummer: 4801.
Laad- en losplaats voor treinwagons in Tzummarum in 1930.
Station NFLS Tzummarum
Station NFLS Tzummarum
Fotonummer: 4799.
Treinstation Tzummarum van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij).
Station NFLS Tzummarum
Station NFLS Tzummarum
Fotonummer: 4798.
Treinstation Tzummarum van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) in 1915
Station NFLS Tzummarum
Station NFLS Tzummarum
Fotonummer: 4797.
Treinstation Tzummarum van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) in 1913
NTM locomotief Tzummarum
NTM locomotief Tzummarum
Fotonummer: 4795.
NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij) in Tzummarum 3 augustus 1940
NFLS plaatsbewijzen
NFLS plaatsbewijzen
Fotonummer: 4796.
Plaatsbewijzen van de NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij)
69-Tzummarum-Stiens-14-05-1936-laatste-trein
69-Tzummarum-Stiens-14-05-1936-laatste-trein
Fotonummer: 4794.
68-Firdgummerlaan-mei-1976
68-Firdgummerlaan-mei-1976
Fotonummer: 4793.
59-St-Jacobiparochie-1906
59-St-Jacobiparochie-1906
Fotonummer: 4792.
58-Koudeweg-01-07-1978
58-Koudeweg-01-07-1978
Fotonummer: 4791.
57-St-Anneparochie-station-1903
57-St-Anneparochie-station-1903
Fotonummer: 4790.
56-Vrouwenparochie-1907
56-Vrouwenparochie-1907
Fotonummer: 4789.
55-Vrouwbuurstermolen-station-maart-1973
55-Vrouwbuurstermolen-station-maart-1973
Fotonummer: 4788.
54-Stiens-30-06-1947
54-Stiens-30-06-1947
Fotonummer: 4787.
53-Stiens-28-02-1997-laatste-personentrein
53-Stiens-28-02-1997-laatste-personentrein
Fotonummer: 4786.
52-Stiens-30-04-1970-excursietrein
52-Stiens-30-04-1970-excursietrein
Fotonummer: 4785.
51-Stiens-17-08-1927
51-Stiens-17-08-1927
Fotonummer: 4784.
50-Stiens-17-08-1927
50-Stiens-17-08-1927
Fotonummer: 4783.
49-Stiens-27-06-1934
49-Stiens-27-06-1934
Fotonummer: 4782.
48-Stiens-27-06-1934
48-Stiens-27-06-1934
Fotonummer: 4781.
47-Stiens-22-04-1901-eerste-rit-Stiens-Ferwerd
47-Stiens-22-04-1901-eerste-rit-Stiens-Ferwerd
Fotonummer: 4780.
46-Stiens-station-22-4-1901-opening-Steins-Ferwerd
46-Stiens-station-22-4-1901-opening-Steins-Ferwerd
Fotonummer: 4779.
45-Stiens-station-1910
45-Stiens-station-1910
Fotonummer: 4778.
44-Stiens-28-08-1978-loodsen-werkplaatsen
44-Stiens-28-08-1978-loodsen-werkplaatsen
Fotonummer: 4777.
43-Stiens-11-04-1992-NVBS-excursie
43-Stiens-11-04-1992-NVBS-excursie
Fotonummer: 4776.
42-Finkum-13-08-1978
42-Finkum-13-08-1978
Fotonummer: 4775.
41-Finkum-1927-Baanpersoneel
41-Finkum-1927-Baanpersoneel
Fotonummer: 4774.
40-Finkum-02-02-1973
40-Finkum-02-02-1973
Fotonummer: 4773.
39-Hijum-09-01-1973
39-Hijum-09-01-1973
Fotonummer: 4772.
38-Hallum-20-06-1927
38-Hallum-20-06-1927
Fotonummer: 4771.
37-Hallum-1934
37-Hallum-1934
Fotonummer: 4770.
36-Marrum-18-07-1977
36-Marrum-18-07-1977
Fotonummer: 4769.
33-Ferwerd-07-11-1972
33-Ferwerd-07-11-1972
Fotonummer: 4768.